Programy studiów

Plany studiów

 • Rok akademicki 2023/2024

  Kierunek studiów stacjonarne niestacjonarne
  I II I II
  Branding miast i regionów PDF PDF PDF PDF
  Business Intelligence w gospodarce PDF      
  Business Management PDF PDF    
  Economics and IT Applications PDF      
  Ekonomia PDF PDF PDF PDF
  Ekonomiczno-prawny PDF PDF    
  Finanse i rachunkowość PDF PDF PDF PDF
  Gospodarka nieruchomościami PDF      
  Gospodarka przestrzenna inżynierska PDF      
  Informatyka i ekonometria PDF PDF PDF PDF
  Informatyka w biznesie PDF PDF    
  International Economics   PDF    
  Komunikacja i psychologia w biznesie PDF PDF    
  Logistyka PDF PDF PDF PDF
  Logistyka inżynierska PDF PDF PDF PDF
  Przedsiębiorczość i inwestycje PDF      
  Rynek nieruchomości   PDF    
  Turystyka i rekreacja PDF PDF PDF  
  Zarządzanie PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii PDF      

  I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia

 • Rok akademicki 2022/2023

  Kierunek studiów stacjonarne niestacjonarne
  I II I II
  Branding miast i regionów PDF PDF PDF PDF
  Business Management PDF      
  Economics and IT Applications PDF      
  Ekonomia PDF PDF PDF PDF
  Ekonomiczno-prawny PDF PDF    
  Finanse i rachunkowość PDF PDF PDF PDF
  Gospodarka nieruchomościami PDF      
  Gospodarka przestrzenna inżynierska PDF      
  Informatyka i ekonometria PDF PDF PDF PDF
  Informatyka w biznesie PDF PDF    
  Innowacyjna gospodarka miejska PDF PDF    
  International Economics   PDF    
  Komunikacja i psychologia w biznesie PDF PDF    
  Logistyka PDF PDF PDF PDF
  Logistyka inżynierska PDF PDF PDF PDF
  Przedsiębiorczość i inwestycje PDF      
  Public Management   PDF    
  Rynek nieruchomości   PDF    
  Turystyka i rekreacja PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii PDF      

  I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia

 • Rok akademicki 2021/2022

  Kierunek studiów stacjonarne niestacjonarne
  I II I II
  Branding miast i regionów PDF PDF PDF PDF
  Economics and IT Applications PDF      
  Ekonomia PDF PDF PDF PDF
  Ekonomiczno-prawny PDF PDF    
  Finanse i rachunkowość PDF PDF PDF PDF
  Gospodarka nieruchomościami PDF      
  Gospodarka przestrzenna PDF      
  Informatyka i ekonometria PDF PDF PDF PDF
  Informatyka w biznesie PDF PDF    
  Innowacyjna gospodarka miejska PDF PDF    
  International Economics   PDF    
  Logistyka PDF PDF PDF PDF
  Logistyka inżynierska PDF PDF PDF PDF
  Przedsiębiorczość i inwestycje PDF      
  Public Management   PDF    
  Rynek nieruchomości   PDF    
  Turystyka i rekreacja PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie PDF PDF PDF PDF

  I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia

 • Rok akademicki 2020/2021

  Kierunek studiów stacjonarne niestacjonarne
  I II I II
  Bezpieczeństwo wodne PDF      
  Economics and IT Applications PDF      
  Ekonomia PDF PDF PDF PDF
  Ekonomiczno-prawny PDF PDF    
  Finanse i rachunkowość PDF PDF PDF PDF
  Gospodarka nieruchomościami PDF      
  Gospodarka przestrzenna PDF      
  Informatyka i ekonometria PDF PDF PDF PDF
  Informatyka w biznesie PDF      
  Logistyka PDF PDF PDF PDF
  Logistyka inżynierska PDF PDF PDF PDF
  Przedsiębiorczość i inwestycje PDF      
  Public Management   PDF    
  Rynek nieruchomości   PDF    
  Turystyka i rekreacja PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie PDF PDF PDF PDF

  I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia

 • Rok akademicki 2019/2020

  Kierunek studiów stacjonarne niestacjonarne
  I II I II
  Bezpieczeństwo wodne PDF      
  Economics and IT Applications PDF      
  Ekonomia PDF PDF PDF PDF
  Ekonomiczno-prawny PDF PDF    
  Finanse i rachunkowość PDF PDF PDF PDF
  Gospodarka nieruchomościami PDF      
  Gospodarka przestrzenna PDF      
  Informatyka i ekonometria PDF PDF PDF PDF
  Informatyka w biznesie PDF      
  Logistyka PDF PDF PDF PDF
  Logistyka inżynierska PDF PDF    
  Przedsiębiorczość i inwestycje PDF      
  Public Management   PDF    
  Rynek nieruchomości   PDF    
  Turystyka i rekreacja PDF PDF PDF PDF
  Zarządzanie PDF PDF PDF PDF

  I – studia pierwszego stopnia; II – studia drugiego stopnia

Sylabusy dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od danego roku akademickiego

Accessibility Toolbar