STUDIA STACJONARNE (DZIENNE)
I STOPNIA (LICENCJAT) II STOPNIA (MAGISTER)

Kampus Cukrowa

Business management – kierunek anglojęzyczny

Informatyka w biznesie

Komunikacja i psychologia w biznesie

Logistyka

Logistyka inżynierska

Przedsiębiorczość i inwestycje

Zarządzanie

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Kampus Mickiewicza

Branding miast i regionów

Business Intelligence w gospodarce

Green Economy- zielona gospodarka – NOWOŚĆ

Economics and IT Applications – kierunek anglojęzyczny  »zobacz video«

Ekonomia

Ekonomiczno-prawny – kierunek współprowadzony z Wydziałem Prawa i Administracji

Finanse i rachunkowość

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka przestrzenna – studia inżynierskie

Informatyka i ekonometria

Turystyka i rekreacja

Kampus Cukrowa

Business management – kierunek anglojęzyczny

Informatyka w biznesie

Komunikacja i psychologia w biznesie

Logistyka

Logistyka inżynierska

Zarządzanie

Kampus Mickiewicza

Audyt finansowy – NOWOŚĆ

Branding miast i regionów

Ekonomia

Ekonomiczno-prawny – kierunek współprowadzony z Wydziałem Prawa i Administracji

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

International Economics – kierunek anglojęzyczny  »zobacz video«

Międzynarodowy biznes turystyczny – NOWOŚĆ

Rynek nieruchomości

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)
I STOPNIA (LICENCJAT) II STOPNIA (MAGISTER)

Kampus Cukrowa

Logistyka

Logistyka inżynierska

Zarządzanie

Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii – NOWOŚĆ

Kampus Mickiewicza

Branding miast i regionów

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Turystyka i rekreacja

Kampus Cukrowa

Logistyka

Logistyka inżynierska

Zarządzanie

Kampus Mickiewicza

Audyt finansowy – NOWOŚĆ

Branding miast i regionów

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Międzynarodowy biznes turystyczny – NOWOŚĆ

Accessibility Toolbar