Zespół kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WODNE

 1. dr hab. Jacek Buko, prof. US – Przewodniczący zespołu           
 2. dr Piotr Szklarz – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Kamila Bednarz-Okrzyńska – Sekretarz
 4. mgr Maria Adamczyk
 5. mgr Apoloniusz Kurylczyk

Zespół kierunku: BRANDING MIAST I REGIONÓW

 1. dr Leszek Gracz – Przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Rafał Klóska, prof. US – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Daniel Szostak – sekretarz
 4. prof. dr hab. Grażyna Rosa
 5. dr hab. Krzysztof Błoński
 6. dr  Jarosław Poteralski
 7. dr Jacek Rudewicz

Zespół kierunku: ECONOMICS AND IT APPLICATIONS           

 1. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – Przewodniczący zespołu              
 2. dr Piotr Szkudlarek – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Izabela Szamrej-Baran -Sekretarz
 4. dr Ewa Bilewicz
 5. dr Monika Rozkrut
 6. dr Agata Wawrzyniak

Zespół kierunku EKONOMIA

 1. dr hab. Barbara Kryk, prof. US – Przewodnicząca zespołu              
 2. dr hab. Renata Knap – z-ca Przewodniczącej
 3. dr Mateusz Czerwiński – Sekretarz
 4. prof. dr hab. Iga Rudawska
 5. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US
 6. dr Wiesława Kostanciak
 7. dr Mirela Romanowska

Zespół kierunku EKONOMICZNO-PRAWNY

 1. Dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – Przewodniczący zespołu  
 2. dr hab. Dariusz Zarzecki – z-ca Przewodniczącego
 3. Dr Ewa Kowalewska – Sekretarz
 4. Dr Marzena Fähnrich
 5. Dr Magdalena Janowicz
 6. Mgr Elżbieta Jędruczyk
 7. Mgr Joanna Rachuba

Zespół kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 1. dr hab. Sławomir Franek, prof. US – Przewodniczący zespołu                       
 2. dr Urszula Gierałtowska – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Aneta Brzeska – Sekretarz
 4. dr hab. Anna Bera, prof. US
 5. dr Anna Zbaraszewska
 6. dr Hanna Czaja-Cieszyńska
 7. dr Marcin Pawlak

Zespół kierunku GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 1. dr Anna Gdakowicz – Przewodnicząca zespołu                  
 2. dr hab. Sebastian Kokot, prof. US – z-ca Przewodniczącej
 3. dr Wojciech Kuźmiński – Sekretarz
 4. dr hab. Józef Hozer
 5. dr hab. Iwona Foryś, prof. US
 6. dr Sebastian Gnat
 7. dr Ewa Putek-Szeląg

Zespół kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 1. dr hab. Michał Kupiec, prof. US – Przewodniczący zespołu              
 2. dr hab. Paweł Czapliński, prof. US – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Anna Czaplińska – Sekretarz
 4. dr Elżbieta Mydłowska
 5. dr Jacek Rudewicz
 6. dr Małgorzata Ślusarczyk-Jurek

Zespół kierunku INFORMATYKA W BIZNESIE

 1. prof. dr hab. inż. Kesra Nermend – przewodniczący zespołu
 2. dr Tomasz Zdziebko – z-ca przewodniczącego
 3. dr hab. Ewa Krok, prof. US
 4. dr inż. Mateusz Piwowarski
 5. dr Marta Szaja
 6. dr Grzegorz Wojarnik
 7. mgr Konrad Biercewicz

Zespół kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA

 1. dr Magdalena Mojsiewicz – przewodnicząca
 2. dr Barbara Królikowska – z-ca przewodniczącej
 3. dr Paweł Baran – sekretarz
 4. dr hab. Agnieszka Szewczyk
 5. dr hab. Ewa Krok, prof. US
 6. dr Barbara Batóg
 7. dr Tomasz Łukaszewski

Zespół kierunku: INNOWACYJNA GOSPODARKA MIEJSKA

 1. dr hab. Adam Stecyk, prof. US – Przewodniczący zespołu
 2. dr hab. Małgorzata Brojak-Trzaskowska, prof. US – z-ca Przewodniczącego
 3. dr Kamila Bednarz-Okrzyńska – sekretarz
 4. prof. dr hab. Marek Dutkowski
 5. dr Elżbieta Ociepa-Kicińska
 6. dr inż. Jacek Rudewicz
 7. dr Marcin Janowski

Zespół kierunku: INTERNATIONAL ECONOMICS

 1. dr Mirela Romanowska, prof. US – Przewodnicząca zespołu
 2. dr Joanna Brzyska – sekretarz
 3. dr hab. Iwona Markowicz, prof. US
 4. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof.US
 5. dr Wiesława Kostanciak
 6. dr Maciej Pawłowski

Zespół kierunku LOGISTYKA i LOGISTYKA INŻYNIERSKA

 1. dr inż. Mariusz Sowa – przewodniczący zespołu
 2. dr Marta Mańkowska – z-ca przewodniczącego
 3. mgr Ewa Puzio – sekretarz
 4. dr hab. Michał Pluciński, prof. US
 5. dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
 6. dr Marcin Rabe
 7. dr Kamila Słupińska
 8. dr inż. Magdalena Malinowska

Zespół kierunku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

 1. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US – Przewodnicząca zespołu
 2. dr Karolina Beyer – z-ca Przewodniczącej
 3. dr Roman Tylżanowski – Sekretarz
 4. dr hab. Augustyna Burlita, prof. US
 5. dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska
 6. dr Anna Wieczorek -Szymańska

Zespół kierunku PUBLIC MANAGEMENT

 1. dr Karolina Muszyńska – Przewodnicząca zespołu             
 2. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Z-ca Przewodniczącej
 3. dr Joanna Markiewicz – Sekretarz
 4. dr Grzegorz Szyjewski
 5. mgr Małgorzata Zakrzewska

Zespół kierunku: TURYSTYKA I REKREACJA

 1. Dr hab. Beata Meyer, prof. US – Przewodnicząca zespołu              
 2. dr Agnieszka Sawińska – z-ca Przewodniczącej
 3. dr Anna Gardzińska – Sekretarz
 4. mgr Karina Tessar
 5. dr Zbigniew Głąbiński
 6. dr Elżbieta Sieńko – Awierianów, prof. US
 7. dr Barbara Osóch

Zespół kierunku: ZARZĄDZANIE

 1. dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – Przewodnicząca zespołu             
 2. dr hab. Wojciech Downar, prof. US – z-ca Przewodniczącej
 3. mgr Małgorzata Smolska – Sekretarz
 4. dr hab. Augustyna Burlita, prof. US
 5. dr Wojciech Leoński
 6. dr Karolina Drela
 7. dr Barbara Czerniachowicz