Zespół kierunku: BEZPIECZEŃSTWO WODNE

 1. dr Tomasz Zalewski – Przewodniczący zespołu             
 2. dr hab. Paweł Terefenko – Z-ca Przewodniczącego  
 3. mgr Maria Adamczyk – Sekretarz             
 4. dr Mariusz Sikora                         
 5. mgr Apoloniusz Kurylczyk                         
 6. dr Marek Kolbowicz                         
 7. mgr Bulikowska Magdalena                                             

Zespół kierunku: ECONOMICS AND IT APPLICATIONS                        

 1. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – Przewodniczący zespołu              
 2. dr Piotr Szkudlarek – z-ca Przewodniczącego             
 3. dr Izabela Szamrej-Baran -Sekretarz  
 4. dr Ewa Bilewicz                         
 5. dr Monika Rozkrut                         
 6. dr Agata Wawrzyniak                         

Zespół kierunku EKONOMIA                       

 1. dr hab. Barbara Kryk, prof. US – Przewodnicząca zespołu              
 2. dr hab. Renata Knap – Z-ca Przewodniczącej             
 3. dr Mateusz Czerwiński – Sekretarz              
 4. dr hab. Iga Rudawska                         
 5. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US                         
 6. dr Wiesława Kostanciak                         
 7. dr Mirela Romanowska                                                        

Zespół kierunku EKONOMICZNO-PRAWNY

 1. Dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – Przewodniczący zespołu  
 2. dr hab. Dariusz Zarzecki – z-ca Przewodniczącego             
 3. Dr Ewa Kowalewska – Sekretarz             
 4. Dr Marzena Fähnrich              
 5. Dr Magdalena Janowicz                         
 6. Mgr Elżbieta Jędruczyk                         
 7. Mgr Joanna Rachuba              

Zespół kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 1. dr hab. Sławomir Franek, prof. US – Przewodniczący zespołu                       
 2. dr Urszula Gierałtowska – z-ca Przewodniczącego             
 3. dr Aneta Brzeska – Sekretarz  
 4. dr hab. Anna Bera, prof. US                         
 5. dr Anna Zbaraszewska                         
 6. dr Hanna Czaja-Cieszyńska                         
 7. dr Marcin Pawlak                         

Zespół kierunku GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI i RYNEK NIERUCHOMOŚCI

 1. dr Anna Gdakowicz – Przewodnicząca zespołu                  
 2. dr hab. Sebastian Kokot, prof. US – Z-ca Przewodniczącej  
 3. dr Wojciech Kuźmiński – Sekretarz             
 4. dr hab. Józef Hozer                         
 5. dr hab. Iwona Foryś, prof. US                         
 6. dr Sebastian Gnat                         
 7. dr Ewa Putek-Szeląg              

Zespół kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 1. dr hab. Michał Kupiec, prof. US – Przewodniczący zespołu              
 2. dr hab. Paweł Czapliński, prof. US – Z-ca Przewodniczącego              
 3. dr Anna Czaplińska – Sekretarz             
 4. dr Elżbieta Mydłowska                         
 5. dr Jacek Rudewicz                         

Zespół kierunku INFORMATYKA W BIZNESIE

 1. dr hab. inż. Kesra Nermend – Przewodniczący zespołu              
 2. dr Tomasz Zdziebko – z-ca Przewodniczącego             
 3. dr Marta Szaja – Sekretarz             
 4. dr hab. Ewa Krok                         
 5. dr inż. Paweł Ziemba              
 6. dr inż. Mateusz Piwowarski                         
 7. mgr Konrad Biercewicz                      

Zespół kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA

 1. dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Przewodnicząca zespołu  
 2. dr Magdalena Mojsiewicz – Z-ca Przewodniczącej  
 3. dr Paweł Baran – Sekretarz             
 4. dr hab. Agnieszka Szewczyk                          
 5. dr hab. Ewa Krok                         
 6. dr Barbara Królikowska                         
 7. dr Tomasz Łukaszewski                         

Zespół kierunku LOGISTYKA i LOGISTYKA INŻYNIERSKA

 1. dr hab. Michał Pluciński, prof. US – Przewodniczący zespołu                       
 2. dr inż. Mariusz Sowa – z-ca Przewodniczącego             
 3. mgr Ewa Puzio – Sekretarz             
 4. dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz                         
 5. dr Marta Mańkowska              
 6. dr Marcin Rabe                         
 7. dr Kamila Słupińska                         
 8. dr inż. Magdalena Malinowska                         

Zespół kierunku PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE

 1. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US – Przewodnicząca zespołu
 2. dr Karolina Beyer – Z-ca Przewodniczącej             
 3. dr Roman Tylżanowski – Sekretarz             
 4. dr hab. Augustyna Burlita, prof. US                         
 5. dr hab. Katarzyna Szopik-Depczyńska                          
 6. dr Anna Wieczorek -Szymańska                          

Zespół kierunku PUBLIC MANAGEMENT

 1. dr Karolina Muszyńska – Przewodnicząca zespołu             
 2. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – Z-ca Przewodniczącej              
 3. dr Joanna Markiewicz – Sekretarz             
 4. dr Grzegorz Szyjewski                         
 5. mgr Małgorzata Zakrzewska              

Zespół kierunku: TURYSTYKA I REKREACJA

 1. Dr hab. Beata Meyer, prof. US – Przewodnicząca zespołu              
 2. dr Agnieszka Sawińska – Z-ca Przewodniczącej             
 3. dr Anna Gardzińska – Sekretarz             
 4. mgr Karina Tessar                         
 5. dr Zbigniew Głąbiński                         
 6. dr Elżbieta Sieńko – Awierianów, prof. US                         
 7. dr Barbara Osóch                          

Zespół kierunku: ZARZĄDZANIE           

 1. dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – Przewodnicząca zespołu             
 2. dr hab. Wojciech Downar, prof. US – z-ca Przewodniczącej              
 3. mgr Małgorzata Smolska – Sekretarz              
 4. dr hab. Augustyna Burlita, prof. US                         
 5. dr Wojciech Leoński                         
 6. dr Karolina Drela                         
 7. dr Barbara Czerniachowicz