Skład osobowy Rady Dydaktycznej
Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US  – Dziekan, Przewodnicząca Rady Dydaktycznej

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US – Prodziekan ds. studenckich

dr Tomasz Norek – Prodziekan ds. studenckich

Z-cy Dyrektorów Instytutów:

dr hab. Rafał Klóska – z-ca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US –  z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Andrzej Rzeczycki –  z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Zarządzania

Przewodniczący zespołów kierunków:

prof. dr hab. inż.  Kesra Nermend – przewodniczący zespołu kierunku Informatyka w Biznesie

prof. dr hab. Grażyna Rosa – przewodnicząca zespołu kierunku Turystyka i Rekreacja

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – przewodniczący zespołu kierunku Ekonomiczno-Prawny

dr hab. Sławomir Franek – przewodniczący zespołu kierunku Finanse i Rachunkowość

dr hab. Igor Kavetskyy – przewodniczący zespołu kierunku Gospodarka Przestrzenna

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna – przewodnicząca  zespołu kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

dr hab. Barbara Kryk – przewodnicząca zespołu kierunku Ekonomia

dr hab. Iwona Markowicz – przewodnicząca zespołu kierunku Informatyka i Ekonometria

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka – przewodnicząca zespołu kierunku Zarządzanie

dr hab. Rafał Nagaj – przewodniczący zespołu kierunku Economics and IT Applications

dr hab. Michał Pluciński – przewodniczący zespołu kierunku Logistyka, Logistyka Inżynierska

dr Anna Gdakowicz – przewodnicząca zespołu kierunku Gospodarka Nieruchomościami, Rynek Nieruchomości

dr Karolina Muszyńska – przewodnicząca zespołu kierunku Public Management

dr Tomasz Zalewski – przewodniczący zespołu kierunku Bezpieczeństwo Wodne

dr Tomasz Zdziebko – przewodniczący zespołu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedstawiciele samorządu studenckiego – 5 osób