1. dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału – Przewodnicząca Rady Dydaktycznej WEFiZ
 2. dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US – Prodziekan ds. studenckich
 3. dr Tomasz Norek – Prodziekan ds. studenckich

Dyrektorzy Instytutów:

 1. dr hab. Anna Drab-Kurowska, prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 2. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ekonomii i Finansów
 3. dr Andrzej Rzeczycki –z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Zarządzania

Przewodniczący zespołów kierunków:

 1. dr hab. inż.  Kesra Nermend – przewodniczący zespołu kierunku informatyka w biznesie
 2. dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku ekonomiczno-prawnego
 3. dr hab. Jacek Buko, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku bezpieczeństwo wodne
 4. dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US – przewodniczący zespołu zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
 5. dr hab. Sławomir Franek, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku finanse i rachunkowość
 6. dr hab. Jarosław Korpysa, prof. US – przewodniczący zespołu business management
 7. dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku przedsiębiorczość i inwestycje
 8. dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku ekonomia
 9. dr hab. Michał Kupiec, prof. US – przewodniczący zespołu gospodarka przestrzenna
 10. dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku zarządzanie
 11. dr hab. Beata Meyer, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku turystyka i rekreacja
 12. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku economics and IT applications
 13. dr Mirela Romanowska, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku international economics
 14. dr Anna Gdakowicz – przewodnicząca zespołu kierunku gospodarka nieruchomościami, rynek nieruchomości
 15. dr Leszek Gracz – przewodniczący zespołu kierunku branding miast i regionów
 16. dr Magdalena Mojsiewicz – przewodnicząca zespołu kierunku informatyka i ekonometria
 17. dr Karolina Muszyńska – przewodnicząca zespołu kierunku public management
 18. dr inż. Mateusz Piwowarski – przewodniczący zespołu komunikacja i psychologia w biznesie
 19. dr inż. Mariusz Sowa – przewodniczący zespołu kierunku logistyka, logistyka inżynierska

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

 1. Agata Karolina Dubiłowicz
 2. Robert Dziurzyński
 3. Wojciech Kościukiewicz
 4. Wanessa Bara
 5. Aleksandra Taczała

Zaproszeni (bez głosu)

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr Urszula Chrąchol- Barczyk – Koordynator ds. Promocji Wydziałowej

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Koordynatorzy programu ERASMUS+ (bez głosu)

dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US

dr Tomasz Duda

dr Marta Szaja

Accessibility Toolbar