dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału – Przewodnicząca Rady Dydaktycznej WEFiZ

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US – Prodziekan ds. studenckich

dr Tomasz Norek – Prodziekan ds. studenckich

Z-cy Dyrektorów Instytutów:

dr hab. Rafał Klóska, prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US  – z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Andrzej Rzeczycki –z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Zarządzania

Przewodniczący zespołów kierunków:

prof. dr hab. inż.  Kesra Nermend – przewodniczący zespołu kierunku informatyka w biznesie

dr hab. Adam Adamczyk, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku ekonomiczno-prawnego

dr hab. Jacek Buko, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku bezpieczeństwo wodne

dr hab. Sławomir Franek, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku finanse i rachunkowość

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku ekonomia

dr hab. Michał Kupiec, prof. US – przewodniczący zespołu gospodarka przestrzenna

dr Magdalena Mojsiewicz – przewodnicząca zespołu kierunku informatyka i ekonometria

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku zarządzanie

dr hab. Beata Meyer, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku turystyka i rekreacja

dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku economics and IT applications

dr Mirela Romanowska, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku international economics

dr Anna Gdakowicz – przewodnicząca zespołu kierunku gospodarka nieruchomościami, rynek nieruchomości

dr Karolina Muszyńska – przewodnicząca zespołu kierunku public management

dr inż. Mariusz Sowa – przewodniczący zespołu kierunku logistyka, logistyka inżynierska

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

Aleksandra Marta Wieśniak

Agata Karolina Dubiłowicz

Daria Przerada

Karolina Olejniczak

Karolina Włodarczyk

Natalia Wilczko

Zaproszeni (bez głosu)

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

dr Urszula Chrąchol- Barczyk – Koordynator ds. Promocji Wydziałowej

Koordynatorzy programu ERASMUS+ (bez głosu)

dr hab. Prof. US Agnieszka Majewska

dr Leszek Gracz

dr Marta Szaja