dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan – Przewodnicząca Rady Dydaktycznej

dr hab. Jacek Buko, prof. US – Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US – Prodziekan ds. studenckich

dr Tomasz Norek – Prodziekan ds. studenckich

Z-cy Dyrektorów Instytutów:

dr hab. Rafał Klóska, prof. US – z-ca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US – z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Ekonomii i Finansów

dr Andrzej Rzeczycki – z-ca dyrektora ds. kształcenia Instytutu Zarządzania

Przewodniczący zespołów kierunków:

Prof. dr hab. inż.  Kesra Nermend – przewodniczący zespołu kierunku Informatyka w Biznesie

prof. dr hab. Grażyna Rosa  – przewodnicząca zespołu kierunku Turystyka i Rekreacja

Prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – przewodniczący zespołu kierunku Ekonomiczno-Prawny

dr hab. Sławomir Franek, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku Finanse i Rachunkowość

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku Gospodarka Przestrzenna

dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

dr hab. Barbara Kryk, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku Ekonomia

dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku Informatyka i Ekonometria

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US – przewodnicząca zespołu kierunku Zarządzanie

dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku Economics and IT Applications

dr hab. Michał Pluciński, prof. US – przewodniczący zespołu kierunku Logistyka, Logistyka Inżynierska

dr Anna Gdakowicz – przewodnicząca zespołu kierunków Gospodarka Nieruchomościami, Rynek Nieruchomości

dr Karolina Muszyńska – przewodnicząca zespołu kierunku Public Management

dr Tomasz Zalewski – przewodniczący zespołu kierunku Bezpieczeństwo Wodne

dr Tomasz Zdziebko – przewodniczący zespołu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Przedstawiciele samorządu studenckiego:

Wiktoria Dobrowolska

Dominik Kuryło

Tomasz Lisowski

Zuzanna Lintas

Aleksandra Wieśniak