Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Uchwała nr 45/2024 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – zmiany tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 44/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych pisanych na kierunku zarządzanie

Uchwała nr 43/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych pisanych na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje

Uchwała nr 42/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych pisanych na kierunku logistyka

Uchwała nr 41/2024 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 40/2024 ws. zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych

Załącznik – zestawienie wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 39/2024 ws. zatwierdzenia limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – limity przyjęć na studia – rok akademicki 2024/2025

Uchwała nr 38/2024 ws. zaopiniowania zmiany od roku akademickiego 2024/2025 nazwy kierunku turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (profil ogólnoakademicki)

Uchwała nr 37/2024 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 36/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 35/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 34/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 33/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku public management w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 32/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 31/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 30/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 29/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku international economics w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 28/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka w biznesie w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 27/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 26/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 25/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 24/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 23/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 22/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 21/2024 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku economics and IT applications w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 20/2024 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2025/2026

Załącznik nr 1

Uchwała nr 19/2024 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunku turystyka i rekreacja

Załącznik nr 1

Uchwała nr 18/2024 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Załącznik nr 1

Uchwała nr 17/2024 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunku green economy – zielona gospodarka

Załącznik nr 1

Uchwała nr 16/2024 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2024/2025 na kierunku audyt finansowy

Załącznik nr 1

Uchwała nr 15/2024 ws. zaopiniowania zmian kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2024/2025

Załącznik nr 1

Uchwała nr 14/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 13/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja studia niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 12/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 11/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 10/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 9/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 8/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 7/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 6/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka w biznesie studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 5/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka w biznesie studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 4/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku business management studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 3/2024 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku business management studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 2/2024 ws. zaopiniowania projektu programu studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025

Uchwała nr 1/2024 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim na kierunku audyt finansowy dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2024/2025

Uchwała nr 148/2023 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 147/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 146/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 145/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 144/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 143/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku rynek nieruchomości studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 142/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 141/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku international economics studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 140/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 139/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 138/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna inżynierska studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 137/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku gospodarka nieruchomościami studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 136/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 135/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 134/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomiczno-prawnym studia stacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 133/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomiczno-prawnym studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 132/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomia II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 131/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomia I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 130/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku economics and IT applications studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 129/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku business intelligence w gospodarce studia stacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 128/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku branding miast i regionów studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 127/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku branding miast i regionów studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 126/2023 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim na kierunku green economy-zielona gospodarka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r.a. 2024/2025

Uchwała nr 125/2023 ws. zaopiniowania składu Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

Załącznik – składy Komisji nostryfikacyjnej

Uchwała nr 124/2023 ws. zaopiniowania wniosku dotyczącego programu podwójnego programu na kierunku business management II stopień z uczelnią partnerską Uniwersytetem w Messinnie, Włochy

Uchwała nr 123/2023 ws. zaopiniowania wniosku dotyczącego programu podwójnego programu na kierunku business management I stopień z uczelnią partnerską Hochschule Stralsund, Stralsund University of Applied Sciences (HOST), Niemcy

Uchwała nr 122/2023 ws. zaopiniowania wniosku dotyczącego programu podwójnego programu na kierunku business management I stopień z uczelnią partnerską Institut Teknologi Sepuluh Nopember in Surabaya (ITS), Indonezja

Uchwała nr 121/2023 ws. opinii dotyczącej kart samooceny kierunków prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania za rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 120/2023 ws. wyrażenia opinii na temat składów Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na IV edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Załącznik – składy Komisji Konkursowych

Uchwała nr 119/2023 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego funduszu dydaktycznego Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania na 2024 rok

Uchwała nr 118/2023 ws. zmiany Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 6

Uchwała nr 117/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 116/2023 ws. wystąpienia z wnioskiem do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 115/2023 ws. wystąpienia z wnioskiem do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 114/2023 ws. zaopiniowania kandydata na koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia

Uchwała nr 113/2023 ws. zaopiniowania kandydata na koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia

Uchwała nr 112/2023 ws. zaopiniowania inicjatywy tworzenia programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia

Uchwała nr 111/2023 ws. zaopiniowania inicjatywy tworzenia programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia

Uchwała nr 110/2023 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2023/2024

Uchwała nr 109/2023 ws. wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 108/2023 ws. wyrażenia opinii w sprawie wniosku wydziałowego samorządu studenckiego dotyczące układu realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania od r.a. 2023/2024

Załącznik

Uchwała nr 107/2023 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 106/2023 ws. zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Systemów Informatycznych

Uchwała nr 105/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – skład Komisji

Uchwała nr 104/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – zestawienie zmian tematów prac

Uchwała nr 103/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 102/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku public management w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 101/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 100/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku logistyka inżynierska w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 99/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 98/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 97/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku economics and IT applications w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – zestawienie tematów prac

Uchwała nr 96/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 95/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 94/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku economics and IT applications studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 93/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku economics and IT applications studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 92/2023 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów niestacjonarnych na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Uchwała nr 91/2023 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów na kierunku organizacja i rewitalizacja przestrzeni

Uchwała nr 90/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 89/2023 ws. zaopiniowania projektu programu innej formy kształcenia Akademia e-biznesu, skuteczna sprzedaż w Internecie

Uchwała nr 88/2023 ws. wyrażenia opinii na temat podjęcia inicjatywy utworzenia innej formy kształcenia pod nazwą Akademia e-biznesu, skuteczna sprzedaż w Internecie

Uchwała nr 87/2023 ws. wszczęcia procedury utworzenia studiów na kierunku audyt finansowy

Uchwała nr 86/2023 ws. zaopiniowania powierzenia prowadzenia wykładu na kierunku praktycznym osobie ze stopniem naukowym magister w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 85/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 84/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka w biznesie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 83/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 82/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 81/2023 ws. zaopiniowania kandydata na koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia

Uchwała nr 80/2023 ws. zaopiniowania kandydata na koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia

Uchwała nr 79/2023 ws. zaopiniowania inicjatywy tworzenia programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia

Uchwała nr 78/2023 ws. zaopiniowania inicjatywy tworzenia programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia

Uchwała nr 77/2023 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2024/2025

Załącznik

Uchwała nr 76/2023 ws. zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2023/2024 na kierunku business intelligence w gospodarce

Załącznik

Uchwała nr 75/2023 ws. zaopiniowania zmian kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia w roku akademickim 2023/2024

Załącznik

Uchwała nr 74/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 73/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 72/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 71/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 70/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 69/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku economics and IT applications w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 68/2023 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Business Intelligence w gospodarce dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 67/2023 opiniująca indywidualny program studiów dla Wiktorii Ferenc (nr albumu 227497)studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość specjalność: controlling i rachunkowość zarządcza

Uchwała nr 66/2023 opiniująca indywidualny program studiów dla Kamili Skurskiej (nr albumu 227505)studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość specjalność: controlling i rachunkowość zarządcza

Uchwała nr 65/2023 opiniująca indywidualny program studiów dla Igi Paszkiewicz (nr albumu 227440) studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość specjalność: controlling i rachunkowość zarządcza

Uchwała nr 64/2023 opiniująca indywidualny program studiów dla Wojciecha Chudzińskiego (nr albumu 227519) studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość specjalność: controlling i rachunkowość zarządcza

Uchwała nr 63/2023 opiniująca indywidualny program studiów dla Oskara Szcześniaka (224300) studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość specjalność: controlling i rachunkowość zarządcza

Uchwała nr 62/2023 opiniująca powołanie opiekuna naukowego w osobie Pani mgr Joanny Rachuby dla Wiktorii Ferenc (nr albumu 227497) studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość realizującego Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 61/2023 opiniująca powołanie opiekuna naukowego w osobie Pani mgr Joanny Rachuby dla Kamili Skurskiej (nr albumu 227505) studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość realizującego Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 60/2023 opiniująca powołanie opiekuna naukowego w osobie Pani mgr Joanny Rachuby Igi Paszkiewicz (nr albumu 227440) studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość realizującego Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 59/2023 opiniująca powołanie opiekuna naukowego w osobie Pani mgr Joanny Rachuby dla Wojciecha Chudzińskiego (nr albumu 227519) studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość realizującego Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 58/2023 opiniująca powołanie opiekuna naukowego w osobie Pani mgr Joanny Rachuby
dla Oskara Szcześniaka (224300) studenta I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku finanse rachunkowość realizującego Indywidualny Program Studiów

Uchwała nr 57/2023 ws. zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych

Załącznik – zestawienie wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 56/2023 ws. zaopiniowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Uchwała nr 55/2023 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz zmienionych tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 54/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 53/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 52/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 51/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku public management w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 50/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 49/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 48/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku international economics w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 47/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku informatyka w biznesie w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 46/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 45/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 44/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 43/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 42/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 41/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 40/2023 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku economics and IT applications w roku akademickim 2022/2023

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 39/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 38/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 37/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 36/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku turystyka i rekreacja, studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 35/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 34/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku rynek nieruchomości studia stacjonarne II stopnia

Uchwała nr 33/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 32/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uchwała nr 31/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 30/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uchwała nr 29/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 28/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie, studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 27/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 26/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku international economics, studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 25/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uchwała nr 24/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 23/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku informatyka w biznesie, studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 22/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka w biznesie studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 21/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku gospodarka przestrzenna inżynierska, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 20/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku gospodarka nieruchomościami, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 19/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uchwała nr 18/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 17/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku ekonomiczno- prawnym, studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 16/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku ekonomiczno- prawnym, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 15/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 14/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 13/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku economics and IT applications studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 12/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku business management, studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 11/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku business management, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 10/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku branding miast i regionów studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uchwała nr 9/2023 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów na kierunku branding miast i regionów, studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 8/2023 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia niestacjonarne I stopnia

Uchwała nr 7/2023 ws. zatwierdzenia limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2023/2024 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – limity przyjęć

Uchwała nr 6/2023 ws. wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu

Uchwała nr 5/2023 ws. wyrażenie opinii dotyczącej likwidacji kierunku innowacyjna gospodarka miejska studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 4/2023 ws. wyrażenie opinii dotyczącej likwidacji kierunku innowacyjna gospodarka miejska studia pierwszego stopnia od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 3/2023 ws. wycofania kierunku turystyka i rekreacja studia niestacjonarne II stopnia z oferty rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 2/2023 ws. wyrażenia opinii w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik w sprawie w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym

Załącznik – strona tytułowa

Załącznik – zalecenia formalne

Załącznik – wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 1/2023 ws. wyrażenia opinii w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Załącznik – zgody na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

Uchwała nr 82/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz zmienionych tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 81/2022 ws. zaopiniowania składu Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

Załącznik – powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

Uchwała nr 80/2022 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów na kierunku Green Economy – zielona gospodarka

Uchwała nr 79/2022 ws. wycofania kierunku innowacyjna gospodarka miejska II stopień z oferty rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 78/2022 ws. wycofania kierunku innowacyjna gospodarka miejska I stopień z oferty rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 77/2022 ws. wycofania kierunku Public Management z oferty rekrutacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego od roku akademickiego 2023/2024

Uchwała nr 76/2022 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego funduszu dydaktycznego Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania na 2023 rok

Uchwała nr 75/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz zmienionych tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 74/2022 ws. wyrażenia opinii na temat składów Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na III edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Załącznik – składy Komisji Konkursowych

Uchwała nr 73/2022 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikację zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Załącznik – zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikację zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Uchwała nr 72/2022 ws. wyrażenia opinii w sprawie zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Załącznik – zasady wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Uchwała nr 71/2022 ws. wyrażenia opinii w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Załącznik – zakres obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 70/2022 ws. wrażenia opinii na temat Regulaminu Praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – regulamin praktyk studenckich

Uchwała nr 69/2022 ws. warunków stawianych pracom dyplomowym pisanym w języku obcym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uchwała nr 68/2022 ws. zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 z osobą zatrudnioną poza Uniwersytetem

Uchwała nr 67/2022 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2022/2023 na kierunku ekonomia

Uchwała nr 66/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz prac dyplomowych

Uchwała nr 65/2022 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 64/2022 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Data Science w analityce gospodarczej

Uchwała nr 63/2022 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Business Intelligence w gospodarce

Uchwała nr 62/2022 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 61/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz zmienionych tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 60/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka inżynierska w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 59/2022 ws. zaopiniowania oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku zarządzanie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik – wykaz przedmiotów

Uchwała nr 58/2022 ws. zaopiniowania oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik – wykaz przedmiotów

Uchwała nr 57/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 56/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Master of Business Administration

Uchwała nr 55/2022 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 54/2022 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku komunikacja i psychologia w biznesie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 53a/2022 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku business management dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 53/2022 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku business management dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 52/2022 ws. zaopiniowania projektu programu studiów stacjonarnych inżynierskich na kierunku gospodarka przestrzenna dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 51/2022 ws. odstąpienia od naboru na studia licencjackie na kierunku gospodarka przestrzenna od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 50/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 49/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 48/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 47/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 46/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 45/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 44/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 43/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w roku akademickim 2021/2022

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 42/2022 ws. zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 41/2022 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2021/2022 na kierunku economics and IT applications

Uchwała nr 40/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 39/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 38/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku rynek nieruchomości studia stacjonarne II stopnia

Uchwała nr 37/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku public management studia stacjonarne II stopnia

Uchwała nr 36/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 35/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 34/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 33/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku international economics studia stacjonarne II stopnia

Uchwała nr 32/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku innowacyjna gospodarka miejska studia stacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 31/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 30/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku informatyka w biznesie studia stacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 29/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku gospodarka nieruchomościami studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 28/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 27/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomiczno-prawnym studia stacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 26/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 25/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku economics and IT applications studia stacjonarne I stopnia

Uchwała nr 24/2022 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku branding miast i regionów studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

Uchwała nr 23/2022 ws. zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej studenta na studiach pierwszego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 22/2022 ws. zatwierdzenia limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2022/2023 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – limity przyjęć

Uchwała nr 21/2022 zmieniająca ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku psychologia w biznesie

Uchwała nr 20/2022 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Uchwała nr 19/2022 ws. wyrażenia opinii na temat rozpoczęcia procedury utworzenia studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku psychologia w biznesie

Uchwała nr 18/2022 ws. zawarcia umowy cywilnoprawnej z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 17/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 16/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku public management w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 15/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku przedsiębiorczość i inwestycje w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 14/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 13/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka w biznesie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 12/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku rynek nieruchomości w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 11/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 10/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku gospodarka nieruchomościami w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 9/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 8/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnym w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 7/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ekonomia w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 6/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku economics and IT applications w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 5/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 4/2022 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – wykaz tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 3/2022 ws. zaopiniowania wykładów ogólnouczelnianych

Załącznik nr 1 – zestawienie wykładów ogólnouczelnianych

Uchwała nr 2/2022 ws. warunków stawianych pracom dyplomowym pisanym w języku obcym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uchwała nr 1/2022 ws. wyrażenia opinii w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1

Wniosek do Załącznika nr 1

Uchwała nr 1/01/2021 ws. zaopiniowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik do uchwały 1/01/2021

Załącznik nr 1 – karta samooceny kierunku

Załącznik nr 2 – sprawozdanie z działalności zespołu

Załącznik nr 3 – protokół z hospitacji zajęć

Załącznik nr 4 – protokół z wizytacji zajęć

Załącznik nr 5 – formularz oceny pracy dyplomowej i recenzji

Załącznik nr 6 – harmonogram działań

Uchwała nr 2/01/2021 ws. zaopiniowania Regulaminu praktyk studenckich na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik do uchwały 2/01/2021 – Regulamin praktyk

Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk – Porozumienie

Załącznik nr 2 do Regulaminu praktyk – Oświadczenie studenta

Załącznik nr 3a do Regulaminu Praktyk – karta odbycia praktyki kierunki ogólnoakademickie 2020-21

Załącznik nr 3b do Regulaminu Praktyk – karta odbycia praktyki kierunki praktyczne 2020-21

Uchwała nr 3/01/2021 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Branding Miast i Regionów”

Uchwała nr 4/01/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów podyplomowych „Kadry i płace”

Uchwała nr 5/01/2021 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów 2019/2020, 2020/2021 na kierunku Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 6/02/2021 ws. zmiany w programie studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 7/02/2021 ws. zamknięcia profilu praktycznego na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne oraz niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 8/02/2021 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 9/03/2021 ws. zaopiniowania składu wydziałowego zespołu ds. systemów informatycznych

Uchwała nr 10/03/2021 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 11/03/2021 ws. zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru w języku angielskim lub niemieckim na kierunkach Logistyka oraz Logistyka inżynierska dla cykli kształcenia 2019/2020 oraz 2020/2021

Załącznik nr 1 – przedmioty do wyboru

Uchwała nr 12/03/2021 ws. zatwierdzenia zmian formy zajęć w programach studiów 2019/2020, 2020/2021 na kierunku Ekonomia, studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 13/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 14/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka inżynierska studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 15/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 16/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Public Management studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 17/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne, niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 18/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Economics and IT Applications studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 19/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomia studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 20/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Ekonomiczno-Prawny studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 21/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 22/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka Nieruchomościami studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 23/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 24/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Informatyka w biznesie studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 25/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 26/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 27/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Logistyka inżynierska studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 28/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 29/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 30/03/2021 ws. zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 31/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku International Economics studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 32/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Informatyka w biznesie studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 33/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Branding Miast i Regionów studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 34/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Branding Miast i Regionów studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 35/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Innowacyjna Gospodarka Miejska studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 36/03/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów kierunku Innowacyjna Gospodarka Miejska studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 37/03/2021 ws. odstąpienia od naboru na kierunek Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 38/03/2021 ws. zatwierdzenia Limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunki prowadzone na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – limity przyjęć

Uchwała nr 39/03/2021 ws. uchylenia uchwały nr 12/11/2019 Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozliczania zajęć dydaktycznych prowadzonych na II roku I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

Uchwała nr 40/05/2021 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 41/05/2021 ws. zatwierdzenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I, II i III stopnia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – harmonogram zjazdów

Uchwała nr 42/05/2021 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku logistyka inżynierska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019

Załącznik nr 1 – wykaz tematow prac dyplomowych

Uchwała nr 43/05/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Zarządzanie procesem inwestycyjnym w jednostkach sektora finansów publicznych” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 44/07/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration w ochronie zdrowia” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 45/07/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Broker innowacji” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 46/07/2021 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 47/07/2021 ws. powierzenia prowadzenia wykładów na kierunku “Bezpieczeństwo wodne” w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 48/09/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Załącznik ws. zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Uchwała nr 49/09/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Załącznik ws. szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 50/09/2021 ws. wyrażenia opinii dotyczącej zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Załącznik ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Uchwała nr 51/09/2021 ws. zawarcia umów cywilnoprawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem

Uchwała nr 52/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uchwała nr 53/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie składów Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na II edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

Załącznik ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na II edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepsze prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)

Uchwała nr 54/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie powołania opiekuna naukowego w osobie Pani dr hab. Małgorzaty Porady-Rochoń, prof. US dla studentki realizującej indywidualny program studiów Pani Natalii Skalskiej (nr albumu 223748), studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnością analityk biznesu oraz uczestniczki Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Uchwała nr 55/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie indywidualnego planu studiów Pani Natalii Skalskiej, studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ekonomia ze specjalnością analityk biznesu oraz uczestniczki Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Uchwała nr 56/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie powołania opiekuna naukowego w osobie Pana prof. dr hab. Jerzego Dudzińskiego dla studentki realizującej indywidualny program studiów Pani Zuzanny Frelich (nr albumu 223323), studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnego ze specjalnością doradztwo podatkowe oraz uczestniczki Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Uchwała nr 57/10/2021 ws. wyrażenia opinii w sprawie indywidualnego planu studiów Pani Zuzanny Frelich (nr albumu 223323), studentki I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku ekonomiczno-prawnego ze specjalnością doradztwo podatkowe oraz uczestniczki Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Uchwała nr 58/10/2021 ws. zaopiniowania projektu programu studiów podyplomowych „Zarządzanie procesem inwestycyjnym w jednostkach sektora finansów publicznych”

Uchwała nr 59/10/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „Doradztwo restrukturyzacyjne” dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 60/10/2021 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury utworzenia studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku “business management”

Uchwała nr 61/10/2021 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok

Uchwała nr 1/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 2/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 3/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 4/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 5/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Logistyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 6/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie studia niestacjonarne drugiego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 7/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 8/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomia

Uchwała nr 9/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomiczno-Prawnym

Uchwała nr 10/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uchwała nr 11/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Gospodarka Nieruchomościami

Uchwała nr 12/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Informatyka i Ekonometria

Uchwała nr 13/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Rynek Nieruchomości

Uchwała nr 14/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Logistyka i Logistyka Inżynierska

Uchwała nr 15/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

Uchwała nr 16/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Public Management

Uchwała nr 17/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie

Uchwała nr 18/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uchwała nr 19/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo Wodne

Uchwała nr 20/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Turystyka i Rekreacja

Uchwała nr 22/01/2020 ws. powierzenia dr Anecie Brzeskiej prowadzenia wykładów semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 23/01/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 24/01/2020 ws. uruchomienia od semestru letniego 2019/2020 kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od semestru letniego 2019/2020

Uchwała nr 25/01/2020 ws. zaopiniowania programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”

Uchwała nr 26/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 27/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 28/02/2020 ws. powierzenia dr. Mateuszowi Czerwińskiemu prowadzenia wykładów od semestru letniego w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 29/03/2020 ws. zatwierdzenia zmian na kierunku Gospodarka nieruchomościami dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 30/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Ekonomiczno-Prawnym dla I i II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 31/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka i Ekonometria dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 32/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Rynek nieruchomości dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka inżynierska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33a/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 34/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 35/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Doradztwo i rachunkowość podatkowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 36/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 37/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 38/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 39/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość od podstaw do certyfikatu” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 40/03/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie Studiów Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie w energetyce” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 41/03/2020 ws. powierzenia prowadzenia seminarium dyplomowego przez dr. Andrzeja Rzeczyckiego

Uchwała nr 42/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Blanki Tundys na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 43/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Ewy Mazur-Wierzbickiej, prof. US na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 44/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka w Biznesie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 45/04/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 46/04/2020 ws. zatwierdzenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 47/04/2020 ws. zatwierdzenia kryteriów i zasad kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 48/05/2020 ws. zatwierdzenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do uchwały 48/05/2020 – terminy zjazdów

Uchwała nr 49/05/2020 ws. zatwierdzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały 49/05/2020

Uchwała nr 50/05/2020 ws. zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym dla zajęć odbywających się w Kampusie Cukrowa w r.a. 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały 50/05/2020

Załącznik nr 2 do uchwały 50/05/2020

Uchwała nr 51/05/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 52/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 53/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 54/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Gospodarka nieruchomościami, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 55/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 56/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka w biznesie, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 57/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 58/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 59/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 60/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 61/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Rynek nieruchomości, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 62/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Public relations i komunikacja społeczna”

Uchwała nr 63/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Menedżer sprzedaży”

Uchwała nr 64/09/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku „Informatyka w biznesie”

Uchwała nr 65/09/2020 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „US Kadry i Płace” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 66/09/2020 ws. zmiany prowadzącego fakultet oraz przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim realizowanych na studiach stacjonarnych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 67/09/2020 ws. zmiany formy zajęć w programach studiów 2019/2020 oraz 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 68/09/2020 ws. zawarcia umów na prowadzenie wykładów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2020/2021 z osobami posiadającymi tytuł zawodowy magistra, nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 69/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia wykładów na kierunku Bezpieczeństwo wodne w roku akademickim 2020/2021 z pracownikami Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej posiadającymi tytuł zawodowy magistra

Uchwała nr 70/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 71/09/2020 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 72/10/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „Innowacyjna gospodarka miejska”

Uchwała nr 73/10/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku „International Economics”

Uchwała nr 74/10/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 75/10/2020 ws. wdrożenia do procesu dydaktycznego przedmiotów Algorytmy i struktury danych oraz Programowanie komputerów, prowadzonych na kierunku „Informatyka w Biznesie”, pomocy dydaktycznej „Aplikacja interaktywna wspomagająca naukę programowania”

Uchwała nr 76/10/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku „Logistyka inżynierska”

Uchwała nr 77/10/2020 ws. zawarcia umów na prowadzenie wykładów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2020/2021 z osobami posiadającymi tytuł zawodowy magistra, nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 78/10/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 79/10/2020 ws. przyznania indywidualnego programu studiów dla studentki Natalii Rybczonek na kierunku Zarządzanie I rok, II stopnia oraz powołania na opiekuna naukowego prof. dr hab. Edyty Rudawskiej

Uchwała nr 80/10/2020 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2021 rok

Uchwała nr 81/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Bezpieczeństwo Wodne

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 82/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 83/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomia I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 84/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomia II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 85/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomiczno-prawnym II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 86/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Ekonomiczno-Prawnym I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 87/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 88/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Finanse i Rachunkowość I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 89/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Gospodarka nieruchomościami

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 90/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Gospodarka przestrzenna

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 91/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka w Biznesie

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 92/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka i Ekonometria I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 93/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Informatyka i Ekonometria II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 94/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Logistyka I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 95/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Logistyka II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 96/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 97/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Public Management

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 98/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Rynek Nieruchomości

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 99/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Turystyka i Rekreacja I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 100/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Turystyka i Rekreacja II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 101/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie I stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 102/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie II stopień

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 103/11/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Załącznik – wykaz tematów prac

Uchwała nr 104/11/2020 ws. zatwierdzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w semestrze zimowym w r.a. 2020/2021

Załącznik do uchwały

Uchwała nr 1 /10/2019 ws. określenia obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 2 /10/2019 ws. procedury dyplomowania studentów

Załącznik nr 1 do uchwały 2/10/2019 – strona tytułowa pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do uchwały 2/10/2019 – zalecenia formalne

Załącznik nr 3 do uchwały 2/10/2019 – oświadczenie studenta, że praca została napisana samodzielnie

Uchwała nr 3 /10/2019 ws. ustalanie kryteriów wybitnych osiągnięć w nauce

Uchwała nr 4 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz zmiana kierunku na stacjonarnych

Uchwała nr 5 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne oraz zmiana kierunku na niestacjonarnych

Uchwała nr 6 /10/2019 ws. zwalniania z opłat za kształcenie

Uchwała nr 7 /10/2019 ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć w jęz. obcym

Uchwała nr 8 /10/2019 ws. regulaminu praktyk studenckich

Uchwała nr 9 /10/2019 ws. trybu zapisu na przedmioty/moduły do wyboru oraz specjalności

Uchwała nr 10/11/2019 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów “Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 11/11/2019 ws. zasady wyboru promotora pracy dyplomowej i tryb uruchamiania seminariów dyplomowych i ustalania tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 12/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna II rok I st

Uchwała nr 13/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna na 6. sem I stopnia

Uchwała nr 14/11/2019 ws. prowadzenia zajęć w ramach ERASMUS+ w sem. zimowym r.a. 2019/20

Uchwała nr 15/11/2019 ws. wliczania godzin do pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w r.a. 2019/20

Uchwała nr 16/11/2019 ws. zmiany załącznika do uchwały RD z dn. 14.10.2019 r.

Uchwała nr 17/11/2019 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń RD na r.a. 2019/20

Uchwała nr 18/11/2019 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok

Accessibility Toolbar