Uchwały Rady Dydaktycznej Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Uchwała nr 1/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 2/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów pierwszego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 3/01/2020 ws. zaopiniowania projektu programu studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 4/01/2020 ws. zaopiniowania projektów planów studiów drugiego stopnia dla kierunku „Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 5/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Logistyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 6/01/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie studia niestacjonarne drugiego stopnia (dotyczy Programu studiów obowiązującego od r.a. 2019/2020)

Uchwała nr 7/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 8/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomia

Uchwała nr 9/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Ekonomiczno-Prawnym

Uchwała nr 10/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Finanse i Rachunkowość

Uchwała nr 11/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Gospodarka Nieruchomościami

Uchwała nr 12/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Informatyka i Ekonometria

Uchwała nr 13/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Rynek Nieruchomości

Uchwała nr 14/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Logistyka i Logistyka Inżynierska

Uchwała nr 15/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Przedsiębiorczość i Inwestycje

Uchwała nr 16/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Public Management

Uchwała nr 17/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie

Uchwała nr 18/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Uchwała nr 19/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Bezpieczeństwo Wodne

Uchwała nr 20/01/2020 ws. zatwierdzenia tematów prac dyplomowych pisanych w r.a. 2019/2020 na kierunku Turystyka i Rekreacja

Uchwała nr 22/01/2020 ws. powierzenia dr Anecie Brzeskiej prowadzenia wykładów semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 23/01/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 24/01/2020 ws. uruchomienia od semestru letniego 2019/2020 kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od semestru letniego 2019/2020

Uchwała nr 25/01/2020 ws. zaopiniowania programu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration”

Uchwała nr 26/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 27/02/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach godzin zleconych w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 28/02/2020 ws. powierzenia dr. Mateuszowi Czerwińskiemu prowadzenia wykładów od semestru letniego w r.a. 2019/2020

Uchwała nr 29/03/2020 ws. zatwierdzenia zmian na kierunku Gospodarka nieruchomościami dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 30/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Ekonomiczno-Prawnym dla I i II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 31/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka i Ekonometria dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 32/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Rynek nieruchomości dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka inżynierska dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 33a/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Logistyka dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 34/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 35/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Doradztwo i rachunkowość podatkowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 36/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 37/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 38/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 39/03/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość od podstaw do certyfikatu” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 40/03/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie Studiów Podyplomowych „Logistyka i zarządzanie w energetyce” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 41/03/2020 ws. powierzenia prowadzenia seminarium dyplomowego przez dr. Andrzeja Rzeczyckiego

Uchwała nr 42/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Blanki Tundys na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 43/03/2020 ws. zaopiniowania kandydatury dr hab. Ewy Mazur-Wierzbickiej, prof. US na Eksperta zewnętrznego PKA

Uchwała nr 44/03/2020 ws. zaopiniowania zmian na kierunku Informatyka w Biznesie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 45/04/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Master of Business Administration” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 46/04/2020 ws. zatwierdzenia limitów przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 47/04/2020 ws. zatwierdzenia kryteriów i zasad kwalifikacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na r. a. 2020/2021

Uchwała nr 48/05/2020 ws. zatwierdzenia terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do uchwały 48/05/2020 – terminy zjazdów

Uchwała nr 49/05/2020 ws. zatwierdzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim w r.a. 2019/2020

Załącznik nr 1 do uchwały 49/05/2020

Uchwała nr 50/05/2020 ws. zatwierdzenia oferty przedmiotów do wyboru w języku obcym dla zajęć odbywających się w Kampusie Cukrowa w r.a. 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały 50/05/2020

Załącznik nr 2 do uchwały 50/05/2020

Uchwała nr 51/05/2020 ws. zatwierdzenia zmian w planie studiów na kierunku Zarządzanie, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 52/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 53/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Ekonomiczno-prawnym, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 54/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Gospodarka nieruchomościami, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 55/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 56/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Informatyka w biznesie, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 57/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 58/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 59/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Uchwała nr 60/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Logistyka inżynierska, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 61/06/2020 ws. zatwierdzenia planu studiów na kierunku Rynek nieruchomości, studia stacjonarne drugiego stopnia

Uchwała nr 62/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Public relations i komunikacja społeczna”

Uchwała nr 63/06/2020 ws. uruchomienia kolejnego cyklu Studiów Podyplomowych „Menedżer sprzedaży”

Uchwała nr 64/09/2020 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku „Informatyka w biznesie”

Uchwała nr 65/09/2020 ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia Studiów Podyplomowych „US Kadry i Płace” od r. a. 2020/2021

Uchwała nr 66/09/2020 ws. zmiany prowadzącego fakultet oraz przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim realizowanych na studiach stacjonarnych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 67/09/2020 ws. zmiany formy zajęć w programach studiów 2019/2020 oraz 2020/2021 na kierunku Economics and IT Applications

Uchwała nr 68/09/2020 ws. zawarcia umów na prowadzenie wykładów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne w roku akademickim 2020/2021 z osobami posiadającymi tytuł zawodowy magistra, nie będącymi pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego

Uchwała nr 69/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia wykładów na kierunku Bezpieczeństwo wodne w roku akademickim 2020/2021 z pracownikami Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej posiadającymi tytuł zawodowy magistra

Uchwała nr 70/09/2020 ws. powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami zatrudnionymi poza Uniwersytetem Szczecińskim w ramach godzin zleconych w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 71/09/2020 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń Rady Dydaktycznej w r. a. 2020/2021

Uchwała nr 1 /10/2019 ws. określenia obowiązków opiekuna roku

Uchwała nr 2 /10/2019 ws. procedury dyplomowania studentów

Załącznik nr 1 do uchwały 2/10/2019 – strona tytułowa pracy dyplomowej

Załącznik nr 2 do uchwały 2/10/2019 – zalecenia formalne

Załącznik nr 3 do uchwały 2/10/2019 – oświadczenie studenta, że praca została napisana samodzielnie

Uchwała nr 3 /10/2019 ws. ustalanie kryteriów wybitnych osiągnięć w nauce

Uchwała nr 4 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów niestacjonarnych na stacjonarne oraz zmiana kierunku na stacjonarnych

Uchwała nr 5 /10/2019 ws. warunków przeniesienia ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne oraz zmiana kierunku na niestacjonarnych

Uchwała nr 6 /10/2019 ws. zwalniania z opłat za kształcenie

Uchwała nr 7 /10/2019 ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć w jęz. obcym

Uchwała nr 8 /10/2019 ws. regulaminu praktyk studenckich

Uchwała nr 9 /10/2019 ws. trybu zapisu na przedmioty/moduły do wyboru oraz specjalności

Uchwała nr 10/11/2019 ws. zaopiniowania wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów “Branding i marketing terytorialny”

Uchwała nr 11/11/2019 ws. zasady wyboru promotora pracy dyplomowej i tryb uruchamiania seminariów dyplomowych i ustalania tematów prac dyplomowych

Uchwała nr 12/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna II rok I st

Uchwała nr 13/11/2019 ws. rozliczania zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna na 6. sem I stopnia

Uchwała nr 14/11/2019 ws. prowadzenia zajęć w ramach ERASMUS+ w sem. zimowym r.a. 2019/20

Uchwała nr 15/11/2019 ws. wliczania godzin do pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich w r.a. 2019/20

Uchwała nr 16/11/2019 ws. zmiany załącznika do uchwały RD z dn. 14.10.2019 r.

Uchwała nr 17/11/2019 ws. zatwierdzenia terminów posiedzeń RD na r.a. 2019/20

Uchwała nr 18/11/2019 ws. zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok