Prodziekan ds. Studenckich
dr Tomasz Norek
telefon: 91 444 1924
konsultacje mailowe: prodziekan.mickiewicza@usz.edu.pl

Studia stacjonarne

Kierunek Telefon Pokój
Economics and IT Applications 91 444 1938 123
Ekonomia
Bezpieczeństwo wodne
Przedsiębiorczość i Inwestycje – 2 i 3 rok studiów
Public Management  –  2 rok studiów
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Finanse i Rachunkowość – I stopień studiów 91 444 1922; 91 444 1923 120
Gospodarka przestrzenna
Informatyka i Ekonometria
Informatyka w Biznesie – 2 i 3 rok studiów
Rynek Nieruchomości
Turystyka i rekreacja  – 1 i 3 rok studiów  I stopnia
Turystyka i rekreacja  – 1 rok studiów  II stopnia
Ekonomiczno-Prawny  –  przy współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji 91 444 1932; 91 444 2131 122
Finanse i Rachunkowość – II stopień studiów
Gospodarka Nieruchomościami
Zarządzanie  – 3 rok studiów

 

Studia niestacjonarne

Kierunek Telefon Pokój
Ekonomia 91 444 1932 122
Finanse i rachunkowość
Turystyka i rekreacja
Zarządzanie – 3 rok studiów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-13:00
Sobota zjazdowa: 09:00-13:00

e-mail: dos.mickiewicza@usz.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US
telefon: 91 444 3330
konsultacje mailowe: prodziekan.cukrowa@usz.edu.pl

Kierunek telefon pokój
Logistyka, Logistyka inżynierska I i II stopień 914 443 120 014
Ekonomia – 3 rok studiów  I stopnia
Finanse i Rachunkowość – 3 rok studiów I stopnia
Zarządzanie – 1,2 i 3 rok studiów I stopnia oraz 1 i 2 rok studiów II stopnia
Informatyka w biznesie – 1 rok studiów
Przedsiębiorczość i inwestycje – 1 rok studiów
Public Management – 1 rok studiów
Turystyka i rekreacja – 2 i 3 rok studiów I stopnia oraz 2 rok studiów II stopnia

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 10:00-13:00
Środa: 10:00-13:00
Czwartek: 10:00-13:00
Piątek: 10:00-13:00
Sobota zjazdowa: 09:00-13:00

e-mail: dos.cukrowa@usz.edu.pl