Kampus – Mickiewicza 64

Kampus – Cukrowa 8

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Mickiewicza 64, telefon 91 444 1801
Mickiewicza 16-18, telefon 91 444 2400
Cukrowa 8, telefon 91 444 3101

Mickiewicza 64

71-101 Szczecin