Sekcja ds. Kształcenia WEFiZ - skład osobowy

Kontakt z pracownikami Sekcji ds. Kształcenia w trakcie wykonywania pracy poprzez MS TEAMS.

e-mail ogólny: sk.efz@usz.edu.pl

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Karolina Boniecka – kierownik sekcji karolina.boniecka@usz.edu.pl 91 444 19 04 116
Mickiewicza 64
mgr Aleksandra Szewczyk – Sekretariat Dziekana aleksandra.szewczyk@usz.edu.pl
dziekan.efz@usz.edu.pl
91 444 21 20 117
Mickiewicza 64

 

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój Uwagi
Nowikiewicz Anna – z-ca kierownika anna.nowikiewicz@usz.edu.pl 91 444 20 65 112
Mickiewicza 64
 
Stattler Gabriela – z-ca kierownika gabriela.stattler@usz.edu.pl 91 444 31 31 219
Cukrowa 8
 
Chojnacka Dominika dominika.chojnacka@usz.edu.pl 91 444 20 52 114
Mickiewicza 64
 
Czarnecka Wiesława wieslawa.czarnecka@usz.edu.pl 91 444 19 15 6
Mickiewicza 64
 
Grygorcewicz Małgorzata malgorzata.grygorcewicz@usz.edu.pl 91 444 34 96 220
Cukrowa 8
zastępstwo
Kaczyńska Wioleta wioleta.kaczynska@usz.edu.pl 91 444 32 13 216
Cukrowa 8
 
Karpińska Justyna justyna.karpinska@usz.edu.pl 91 444 31 22 220
Cukrowa 8
 
Liwuś-Łapińska Joanna joanna.liwus-lapinska@usz.edu.pl 91 444 18 34 114
Mickiewicza 64
 
Markowicz Victoria victoria.markowicz@usz.edu.pl 91 444 34 86 220
Cukrowa 8
 
Orlewicz Agnieszka agnieszka.orlewicz@usz.edu.pl  91 444 18 03 113
Mickiewicza 64
 
Soczyńska Paulina paulina.soczynska@usz.edu.pl 91 444 19 00 113
Mickiewicza 64
 
Suchta Gabriela gabriela.suchta@usz.edu.pl 91 444 20 91 124
Mickiewicza 64
 
Winkowska Patrycja patrycja.winkowska@usz.edu.pl 91 444 34 89 216
Cukrowa 8
 
Walaszek-Kaszarek Katarzyna katarzyna.walaszek-kaszarek@usz.edu.pl 91 444 34 96 216
Cukrowa 8
długotrwałe zwolnienie lekarskie

Adresy e-mail do zgłaszanie nieobecności, odrabiania, przekładania zajęć.

prodziekan.efz.jk@usz.edu.pl

Accessibility Toolbar