Sekcja ds. Kształcenia WEFiZ - skład osobowy

e-mail ogólny: sk.efz@usz.edu.pl

Kampus Mickiewicza 64

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Karolina Boniecka – kierownik sekcji karolina.boniecka@usz.edu.pl 91 444 19 04 113
mgr Aleksandra Szewczyk – Sekretariat Dziekana aleksandra.szewczyk@usz.edu.pl 91 444 18 35 113
mgr Dominika Chojnacka dominika.chojnacka@usz.edu.pl 91 444 21 20 117
mgr Wiesława Czarnecka wieslawa.czarnecka@usz.edu.pl 91 444 19 15 6
mgr Anna Nowikiewicz anna.nowikiewicz@usz.edu.pl 91 444 20 65 0225
mgr Gabriela Suchta gabriela.suchta@usz.edu.pl 91 444 20 91 432
mgr Katarzyna Walaszek-Kaszarek katarzyna.walaszek-kaszarek@usz.edu.pl 91 444 19 00 0225


Kampus Cukrowa 8

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój
mgr Wioleta Kaczyńska wioleta.kaczynska@usz.edu.pl 91 444 32 13 216
mgr Justyna Karpińska justyna.karpinska@usz.edu.pl 91 444 32 13
mgr Gabriela Stattler gabriela.stattler@usz.edu.pl 91 444 31 31

Druki do pobrania

Adresy e-mail do zgłaszanie nieobecności, odrabiania, przekładania zajęć.

Kampus Mickiewicza: sk.efz.mickiewicza@usz.edu.pl
Kampus Cukrowa: sk.efz.cukrowa@usz.edu.pl