Sekcja ds. Kształcenia WEFiZ - skład osobowy

Dyżury pracowników Sekcji ds. Kształcenia

e-mail ogólny: sk.efz@usz.edu.pl

 

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój Lokalizacja
mgr Karolina Boniecka – kierownik sekcji karolina.boniecka@usz.edu.pl 91 444 19 04 117 Mickiewicza 64
mgr Aleksandra Szewczyk – Sekretariat Dziekana aleksandra.szewczyk@usz.edu.pl 91 444 21 20 117


Instytut Ekonomii i Finansów

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój Lokalizacja
mgr Dominika Chojnacka dominika.chojnacka@usz.edu.pl 91 444 20 80 0228 Mickiewicza 64
mgr Anna Nowikiewicz anna.nowikiewicz@usz.edu.pl 91 444 20 65 0225
mgr Paulina Soczyńska paulina.soczynska@usz.edu.pl 91 444 19 00 0225
mgr Gabriela Suchta gabriela.suchta@usz.edu.pl 91 444 20 91 112
mgr Joanna Liwuś- Łapińska joanna.liwus-lapinska@usz.edu.pl 91 444 18 34 113


Instytut Zarządzania

Imię i nazwisko e-mail telefon Pokój Lokalizacja
mgr Gabriela Stattler – z-ca kierownika gabriela.stattler@usz.edu.pl 91 444 31 31 219 Cukrowa 8
mgr Wioleta Kaczyńska wioleta.kaczynska@usz.edu.pl 91 444 32 13 216
mgr Justyna Karpińska justyna.karpinska@usz.edu.pl 91 444 31 22 220
mgr Katarzyna Walaszek-Kaszarek katarzyna.walaszek-kaszarek@usz.edu.pl 91 444 31 22 220
mgr Wiesława Czarnecka wieslawa.czarnecka@usz.edu.pl 91 444 19 15 6 Mickiewicza 64

Druki do pobrania

Adresy e-mail do zgłaszanie nieobecności, odrabiania, przekładania zajęć.

Kampus Mickiewicza: sk.efz.mickiewicza@usz.edu.pl
Kampus Cukrowa: sk.efz.cukrowa@usz.edu.pl