Sekcja ds. Kształcenia WEFiZ - skład osobowy

Dyżury pracowników Sekcji ds. Kształcenia

Kontakt z pracownikami Sekcji ds. Kształcenia w trakcie wykonywania pracy zdalnej poprzez MS TEAMS.

e-mail ogólny: sk.efz@usz.edu.pl

 

Imię i nazwisko e-mail Telefon Pokój Lokalizacja
mgr Karolina Boniecka – kierownik sekcji karolina.boniecka@usz.edu.pl 91 444 1904 117 Mickiewicza 64
mgr Aleksandra Szewczyk – Sekretariat Dziekana aleksandra.szewczyk@usz.edu.pl 91 444 2120 117

 

Imię i nazwisko e-mail Telefon Pokój Kierunek Lokalizacja
mgr Dominika Chojnacka dominika.chojnacka@usz.edu.pl 91 444 2080 0228 Turystyka i Rekreacja I st S i N Mickiewicza 64
Turystyka i Rekreacja II st S i N
Gospodarka Przestrzenna
mgr Anna Nowikiewicz anna.nowikiewicz@usz.edu.pl 91 444 2065 0225 Ekonomiczno- Prawny I st.
Ekonomiczno-Prawny II st.
mgr Paulina Soczyńska paulina.soczynska@usz.edu.pl 91 444 1900 0225 Gospodarka Nieruchomościami
Rynek Nieruchomości
mgr Gabriela Suchta gabriela.suchta@usz.edu.pl 91 444 2091 112 Ekonomia I st S i N
Ekonomia II st S i N
Economics and IT Applications
mgr Joanna Liwuś- Łapińska joanna.liwus-lapinska@usz.edu.pl 91 444 1834 113 Finanse i Rachunkowość I st S i N
Finanse i Rachunkowość II st S i N
Informatyka i Ekonometria I st S i N
Informatyka i Ekonometria II st S i N
mgr Agnieszka Orlewicz agnieszka.orlewicz@usz.edu.pl  91 444  2159 229 Bezpieczeństwo Wodne

 

Imię i nazwisko e-mail Telefon Pokój Kierunek Lokalizacja
mgr Gabriela Stattler – z-ca kierownika gabriela.stattler@usz.edu.pl 91 444 3131 219 Logistyka I st S i N Cukrowa 8
Logistyka II st S i N
Logistyka inż. I st S i N
Logistyka inż. II st S i N
mgr Wioleta Kaczyńska wioleta.kaczynska@usz.edu.pl 91 444 3213 216 Informatyka w Biznesie
mgr Justyna Karpińska justyna.karpinska@usz.edu.pl 91 444 3122 220 Public Managemet
mgr Katarzyna Walaszek-Kaszarek katarzyna.walaszek-kaszarek@usz.edu.pl 91 444 3496 220 Przedsiębiorczość i Inwestycje
mgr Wiesława Czarnecka wieslawa.czarnecka@usz.edu.pl 91 444 1915 6 Zarządzanie I st S i N Mickiewicza 64
Zarządzanie II st S i N

Druki do pobrania

Adresy e-mail do zgłaszanie nieobecności, odrabiania, przekładania zajęć.

Kampus Mickiewicza: sk.efz.mickiewicza@usz.edu.pl
Kampus Cukrowa: sk.efz.cukrowa@usz.edu.pl