Zarządzenia Dziekana WEFiZ

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – skład zespołów

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 28.11.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku Data Science w analityce gospodarczej

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 28.11.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku Business Intelligence w gospodarce

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 24.11.2022 roku ws. powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na III edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zapisów na przedmioty do wyboru, podstawowe moduły oraz specjalności

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad przechowywania prac zaliczeniowych

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 12.09.2022 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 28.06.2022 roku ws. wliczania godzin do pensum nauczycieli akademickich w ramach puli dziekańskiej w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 – Instytut Zarządzania

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 22.06.2022 roku ws. ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – harmonogram zjazdów

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 13.05.2022 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 20 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 25.04.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 25.04.2022 roku ws. procedury tworzenia studiów na nowym kierunku, tworzenia studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – wniosek

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 9.03.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 2/2021 ws. powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku business management

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku komunikacja i psychologia w biznesie

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3.02.2022 roku ws. ustalenia sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w sesji podstawowej i poprawkowej semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – wniosek

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 2.02.2021 roku ws. powołania zespołów kierunków Branding Miast i Regionów na WEFiZ

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 26.02.2021 roku ws. powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do zarządzenie 2/2021 – składy zespołów kierunków

Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 26.02.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 15/2020 ws. powołania zespołów kierunków Innowacyjna Gospodarka Miejska oraz International Economics i Zarządzenie nr 01/2021 ws. powołania zespołu kierunku Branding Miast i Regionów na WEFiZ

Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 8.03.2021 roku ws. procedury zgłaszania oraz odrabiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych wynikającej z choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 26.03.2021 roku ws. powołania wydziałowego Zespołu ds. Systemów Informatycznych na WEFiZ

Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12.04.2021 roku ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21

Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 27.05.2021 roku ws. powołania opiekunów I roku na WEFiZ w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 11.06.2021 roku ws. wliczania godzin do pensum w ramach puli Dziekana na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 1 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Zarządzania

Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 28.06.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 03.09.2020 r. ws. powołania zespołów na WEFiZ

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 08.07.2021 roku ws. upoważnienia do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2021/2022 – osoby ze stopniem doktora

Załącznik nr 1 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Zarządzania

Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 19.07.2021 roku ws. rozliczenia zajęć prowadzonych w języku obcym w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 6.09.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27.05.2021 roku w sprawie powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 6.09.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zasad przechowywania prac zaliczeniowych

Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zapisów na przedmioty do wyboru

Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych

Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych

Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. powołania opiekunów zawodowych praktyk studenckich

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do zarządzenie 20/2021 – strona tytułowa

Załącznik nr 2 do zarządzenie 20/2021 – zalecenia formalne

The ordinance no. 20/2021 – formal and content-related criteria for diploma theses written at WEFiZ faculties

Appendix no. 1 – cover page

Appendix no. 2 – formal recommendation

Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na II edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 16.11.2021 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 18 listopada 2021

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 roku ws. zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 24.03.2020 roku ws. zmiany składu zespołów kierunkowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 3.04.2020 roku ws. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na I rok studiów I i II stopnia w r.a. 2020/12021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 19.05.2020 roku ws. zasad zaliczania praktyk w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 5.06.2020 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.06.2020 roku ws. wliczania godzin do pensum w ramach puli Dziekana na rok akadem. 2020/2021

Załącznik nr 1 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Zarządzania

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 8.07.2020 roku ws. przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń i egzaminów prowadzonych w sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a rok akadem. 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w rok akadem. 2020/2021

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania opiekunów kierunkowych praktyk w rok akadem. 2020/2021

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania koordynatorów kierunków na WEFiZ

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 11/2020

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 9.10.2020 roku ws. procedury tworzenia nowych kierunków studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na WEFiZ

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 13.10.2020 roku ws. powołania zespołu ds. promocji na WEFiZ

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 19.10.2020 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na I edycję Konkursu o nagrodę Dziekana WEFiZ

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 10.11.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków “Innowacyjna gospodarka miejska” oraz “International Economics” na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 15/2020

Accessibility Toolbar