Zarządzenia Dziekana WEFiZ

Zarządzenie Status

Zarządzenie nr 27/2023 z dnia 22.12.2023 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – składy zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zmienia zarządzenie nr 27/2023 Dziekana WEFiZ z dnia 22 grudnia 2023 r.
Zarządzenie nr 26/2023 z dnia 19.12.2023 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 22 grudnia 2023 roku Obowiązujące
Zarządzenie nr 25/2023 z dnia 30.11.2023 roku ws. powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Obowiązujące
Zarządzenie nr 24/2023 z dnia 29.11.2023 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku audyt finansowy Obowiązujące

Zarządzenie nr 23/2023 z dnia 17.11.2023 roku ws. szczegółowej organizacji zajęć na studiach podyplomowych realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w r.a. 2023/2024

Załącznik nr 1 – Organizacja zajęć na studiach podyplomowych „Rachunkowość od podstaw do certyfikatu”

Załącznik nr 2 – Organizacja zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi”

Załącznik nr 3 – Organizacja zajęć na studiach podyplomowych „Master of Business Administration”

Załącznik nr 4 – Organizacja zajęć na studiach podyplomowych „Certyfikowany menedżer projektów”

Obowiązujące
Zarządzenie nr 22/2023 z dnia 27.10.2023 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 3 listopada 2023 roku Obowiązujące
Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 26.10.2023 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na IV edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US Obowiązujące
Zarządzenie nr 20/2023 z dnia 23.10.2023 roku ws. powołania opiekunów zawodowych praktyk studenckich Obowiązujące
Zarządzenie nr 19/2023 z dnia 18.10.2023 roku ws. procedury tworzenia studiów na nowym kierunku oraz zmian w programach studiów na WEFiZ Obowiązujące
Zarządzenie nr 18/2023 z dnia 4.10.2023 roku ws. powołania koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia Obowiązujące
Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 4.10.2023 roku ws. powołania koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia Obowiązujące
Zarządzenie nr 16/2023 z dnia 7.08.2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 04/2023 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28.03.2023 roku w sprawie powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku green economy – zielona gospodarka Obowiązujące
Zarządzenie nr 15/2023 z dnia 10.07.2023 roku ws. powołania koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia II stopnia Obowiązujące
Zarządzenie nr 14/2023 z dnia 10.07.2023 roku ws. powołania koordynatora umowy programu podwójnego dyplomu na kierunku business management, studia I stopnia Obowiązujące
Zarządzenie nr 13/2023 z dnia 5.07.2023 roku ws. powołania wydziałowego koordynatora ds. RDS Obowiązujące
Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 5.07.2023 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2023/2024 Obowiązujące

Zarządzenie nr 11/2023 z dnia 29.06.2023 roku ws. wliczenia godzin do pensum nauczycieli akademickich w ramach puli dziekańskiej w roku akademickim 2023/2024

Załącznik nr 1 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-ekonomicznej

Załącznik nr 3 – Instytut Zarządzania

Obowiązujące
Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 29.06.2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 05/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.03.2021 roku w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Systemów Informatycznych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Obowiązujące
Zarządzenie nr 9/2023 z dnia 29.06.2023 roku ws. powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Obowiązujące
Zarządzenie nr 8/2023 z dnia 26.06.2023 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wliczenia godzin do pensum nauczycieli akademickich w ramach puli dziekańskiej w roku akademickim 2022/2023 Obowiązujące

Zarządzenie nr 7/2023 z dnia 20.06.2023 roku ws. ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2023/2024

Załącznik – harmonogram zjazdów

Obowiązujące
Zarządzenie nr 6/2023 z dnia 10.05.2023 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 19 maja 2023 roku Obowiązujące
Zarządzenie nr 5/2023 z dnia 27.04.2023 roku ws. utworzenia innej formy kształcenia Akademia e-biznesu, skuteczna sprzedaż w Internecie Obowiązujące
Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 28.03.2023 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku green economy – zielona gospodarka Nieobowiązujące
Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 1.03.2023 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 3 marca 2023 roku Obowiązujące

Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – strona tytułowa

Załącznik nr 2 – zalecenia formalne

Załącznik nr 3 – wniosek ws. zmiany tematu pracy dyplomowej

Obowiązujące

Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – zgoda na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

Obowiązujące

Zarządzenie

Status

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik – skład zespołów

Nieobowiązujące
Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 28.11.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku Data Science w analityce gospodarczej Obowiązujące
Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 28.11.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku Business Intelligence w gospodarce Obowiązujące
Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 24.11.2022 roku ws. powołania Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Obowiązujące
Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych Obowiązujące
Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych Obowiązujące
Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku Obowiązujące
Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na III edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US Obowiązujące
Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zapisów na przedmioty do wyboru, podstawowe moduły oraz specjalności Obowiązujące
Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad przechowywania prac zaliczeniowych Obowiązujące
Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 12.09.2022 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023 Obowiązujące na ra 2022/2023

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 28.06.2022 roku ws. wliczania godzin do pensum nauczycieli akademickich w ramach puli dziekańskiej w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 – Instytut Zarządzania

Obowiązujące na ra 2022/2023

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 22.06.2022 roku ws. ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 – harmonogram zjazdów

Obowiązujące na ra 2022/2023
Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 13.05.2022 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 20 maja 2022 roku Obowiązujące
Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 25.04.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 25.04.2022 roku ws. procedury tworzenia studiów na nowym kierunku, tworzenia studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – wniosek

Aktualne Zarządzenie nr 19/2023 Dziekana WEFiZ z dnia 18.10.2023 roku ws. procedury tworzenia studiów na nowym kierunku oraz zmian w programach studiów na WEFiZ
Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 9.03.2022 roku zmieniające Zarządzenie nr 2/2021 ws. powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku business management Obowiązujące
Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku komunikacja i psychologia w biznesie Obowiązujące
Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 22.02.2022 roku ws. powołania koordynatora kierunku oraz zespołu kierunku zarządzanie odnawialnymi źródłami energii Obowiązujące

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 3.02.2022 roku ws. ustalenia sposobu przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń w sesji podstawowej i poprawkowej semestru zimowego w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach prowadzonych przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1

Obowiązujące na ra 2021/2022

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 – wniosek

Aktualne Zarządzenie nr 1/2023 z dnia 30.01.2023 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie

Status

Zarządzenie nr 1/2021 z dnia 2.02.2021 roku ws. powołania zespołów kierunków Branding Miast i Regionów na WEFiZ Obowiązujące

Zarządzenie nr 2/2021 z dnia 26.02.2021 roku ws. powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do zarządzenie 2/2021 – składy zespołów kierunków

Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 3/2021 z dnia 26.02.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 15/2020 ws. powołania zespołów kierunków Innowacyjna Gospodarka Miejska oraz International Economics i Zarządzenie nr 01/2021 ws. powołania zespołu kierunku Branding Miast i Regionów na WEFiZ Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 8.03.2021 roku ws. procedury zgłaszania oraz odrabiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych wynikającej z choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności Obowiązujące
Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 26.03.2021 roku ws. powołania wydziałowego Zespołu ds. Systemów Informatycznych na WEFiZ Obowiązujące
Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 12.04.2021 roku ws. prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21 Obowiązujące w ra 2020/2021
Zarządzenie nr 7/2021 z dnia 27.05.2021 roku ws. powołania opiekunów I roku na WEFiZ w roku akademickim 2021/2022 Obowiązujące w ra 2021/2022

Zarządzenie nr 8/2021 z dnia 11.06.2021 roku ws. wliczania godzin do pensum w ramach puli Dziekana na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 1 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 8/2021 – Instytut Zarządzania

Obowiązujące w ra 2021/2022
Zarządzenie nr 9/2021 z dnia 28.06.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 03.09.2020 r. ws. powołania zespołów na WEFiZ Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 08.07.2021 roku ws. upoważnienia do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2021/2022 – osoby ze stopniem doktora

Załącznik nr 1 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 10/2021 – Instytut Zarządzania

Obowiązujące w ra 2021/2022
Zarządzenie nr 11/2021 z dnia 19.07.2021 roku ws. rozliczenia zajęć prowadzonych w języku obcym w ramach programu ERASMUS w roku akademickim 2020/2021 Obowiązujące w ra 2021/2022
Zarządzenie nr 12/2021 z dnia 6.09.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 7/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27.05.2021 roku w sprawie powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w roku akademickim 2021/2022 Obowiązujące w ra 2021/2022
Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 6.09.2021 roku zmieniające Zarządzenie nr 02/2021 Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26.02.2021 roku w sprawie powołania zespołów kierunków na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zasad przechowywania prac zaliczeniowych Aktualne Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad przechowywania prac zaliczeniowych
Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zapisów na przedmioty do wyboru Aktualne Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zapisów na przedmioty do wyboru, podstawowe moduły oraz specjalności
Zarządzenie nr 16/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zasad wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych Aktualne Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. wyboru promotora pracy dyplomowej oraz trybu uruchamiania seminariów dyplomowych
Zarządzenie nr 17/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku Aktualne Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku
Zarządzenie nr 18/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych Aktualne Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 27.10.2022 roku ws. zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, weryfikacji zdobytych efektów uczenia się, egzaminów dyplomowych oraz przygotowywania prac dyplomowych
Zarządzenie nr 19/2021 z dnia 22.09.2021 roku ws. powołania opiekunów zawodowych praktyk studenckich Obowiązujące

Zarządzenie nr 20/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Załącznik nr 1 do zarządzenie 20/2021 – strona tytułowa

Załącznik nr 2 do zarządzenie 20/2021 – zalecenia formalne

Aktualne Zarządzenie nr 2/2023 z dnia 30.01.2023 roku ws. formalnych i merytorycznych kryteriów stawianych pracom dyplomowym pisanym na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

The ordinance no. 20/2021 – formal and content-related criteria for diploma theses written at WEFiZ faculties

Appendix no. 1 – cover page

Appendix no. 2 – formal recommendation

 
Zarządzenie nr 21/2021 z dnia 28.10.2021 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na II edycję Konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US

Obowiązujące

 

Zarządzenie nr 22/2021 z dnia 16.11.2021 roku ws. godzin dziekańskich w dniu 18 listopada 2021 Obowiązujące
Zarządzenie Status
Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 roku ws. zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 24.03.2020 roku ws. zmiany składu zespołów kierunkowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Obowiązujące
Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 3.04.2020 roku ws. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na I rok studiów I i II stopnia w r.a. 2020/12021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Obowiązujące w ra 2020/2021
Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 19.05.2020 roku ws. zasad zaliczania praktyk w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a Obowiązujące
Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 5.06.2020 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Obowiązujące

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.06.2020 roku ws. wliczania godzin do pensum w ramach puli Dziekana na rok akadem. 2020/2021

Załącznik nr 1 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Zarządzania

Obowiązujące na ra 2020/2021
Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 8.07.2020 roku ws. przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń i egzaminów prowadzonych w sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a rok akadem. 2019/2020 Obowiązujące
Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w rok akadem. 2020/2021 Obowiązujące w ra 2020/2021
Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania opiekunów kierunkowych praktyk w rok akadem. 2020/2021 Obowiązujące w ra 2020/2021
Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania koordynatorów kierunków na WEFiZ Aktualne

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 11/2020

Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 9.10.2020 roku ws. procedury tworzenia nowych kierunków studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na WEFiZ Aktualne Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 25.04.2022 roku ws. procedury tworzenia studiów na nowym kierunku, tworzenia studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 13.10.2020 roku ws. powołania zespołu ds. promocji na WEFiZ Obowiązujące
Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 19.10.2020 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na I edycję Konkursu o nagrodę Dziekana WEFiZ Obowiązujące

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 10.11.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków “Innowacyjna gospodarka miejska” oraz “International Economics” na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 15/2020

Aktualne Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 5.12.2022 roku ws. powołania koordynatorów kierunków oraz zespołów kierunków studiów realizowanych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie

Status

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 27.09.2019 roku ws. powołania opiekunów I roku w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 27.09.2019 roku ws. powołania koordynatorów kierunków w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 30.09.2019 roku ws. powołania zespołów kierunków w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 10.10.2019 roku ws. ustalenia składów komisji i terminów egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 11.10.2019 roku ws. powołania Wydziałowego Opiekuna Praktyk oraz opiekunów kierunkowych praktyk w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 6/2019 z dnia 29.10.2019 roku ws. zatwierdzenia haseł identyfikacyjnych prac dyplomowych Obowiązujące
Zarządzenie nr 7/2019 z dnia 15.11.2019 roku ws. wyznaczenia osób do ustalenia oceny końcowej Obowiązujące
Zarządzenie nr 8/2019 z dnia 18.11.2019 roku ws. ustalenia procedury zgłaszania i odrabiania nieobecności Aktualne Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 8.03.2021 roku ws. procedury zgłaszania oraz odrabiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych wynikającej z choroby lub innych nieprzewidzianych okoliczności
Zarządzenie nr 9/2019 z dnia 12.12.2019 roku ws. powołania koordynatora kierunku Branding i marketing terytorialny w roku akademickim 2019/2020 Obowiązujące w ra 2019/2020
Zarządzenie nr 10/2019 z dnia 12.12.2019 roku ws. powołania zespołu kierunku Branding i marketing terytorialny Obowiązujące w ra 2019/2020

Accessibility Toolbar