Zarządzenia Dziekana WEFiZ

Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 24.01.2020 roku ws. zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 24.03.2020 roku ws. zmiany składu zespołów kierunkowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 3.04.2020 roku ws. powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na I rok studiów I i II stopnia w r.a. 2020/12021 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzenie nr 4/2020 z dnia 19.05.2020 roku ws. zasad zaliczania praktyk w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 5.06.2020 roku ws. szczegółowych zasad przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 25.06.2020 roku ws. wliczania godzin do pensum w ramach puli Dziekana na rok akadem. 2020/2021

Załącznik nr 1 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Ekonomii i Finansów

Załącznik nr 2 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Załącznik nr 3 do zarządzenie 6/2020 – Instytut Zarządzania

Zarządzenie nr 7/2020 z dnia 8.07.2020 roku ws. przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń i egzaminów prowadzonych w sesji egzaminacyjnej oraz egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2a rok akadem. 2019/2020

Zarządzenie nr 8/2020 z dnia 28.08.2020 roku ws. powołania opiekunów I roku, na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania w rok akadem. 2020/2021

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania opiekunów kierunkowych praktyk w rok akadem. 2020/2021

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania koordynatorów kierunków na WEFiZ

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 3.09.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 11/2020

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 9.10.2020 roku ws. procedury tworzenia nowych kierunków studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz zmian w programach studiów na WEFiZ

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 13.10.2020 roku ws. powołania zespołu ds. promocji na WEFiZ

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 19.10.2020 roku ws. powołania Komisji Konkursowych oceniających prace złożone na I edycję Konkursu o nagrodę Dziekana WEFiZ

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 10.11.2020 roku ws. powołania zespołów kierunków „Innowacyjna gospodarka miejska” oraz „International Economics” na WEFiZ

Załącznik nr 1 do zarządzenie 15/2020