Zgodnie z programem nauczania (obowiązującym od roku akademickiego 2007/2008), student ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej.

Regulamin praktyk

Dokumenty do pobrania

Ramowy program praktyk dla kierunków (tylko do wglądu)

Accessibility Toolbar