Zgodnie z programem nauczania (obowiązującym od roku akademickiego 2007/2008), student ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej.

Regulamin praktyk

W roku akademickim 2019/2020 zachowuje się dotychczasowe regulaminy praktyk (obowiązujące na byłym Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług i Wydziale Nauk o Ziemi) realizowanych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania.

Regulamin praktyk WNEiZ

Regulamin praktyk WZiEU

Regulamin praktyk WNoZ

Dokumenty do pobrania

Ramowy program praktyk dla kierunków (tylko do wglądu)

Opiekunowie praktyk

Kierunek Imię i nazwisko e-mail
Wydziałowy Opiekun Praktyk dr hab. Iwona Markowicz, prof. US iwona.markowicz@usz.edu.pl
Finanse i Rachunkowość dr Konrad Kochański (kampus Cukrowa)
dr Przemysław Mućko (kampus Mickiewicza, studia niestacjonarne)
mgr Marcin Pawlak (kampus Mickiewicza, studia stacjonarne)
konrad.kochanski@usz.edu.pl
przemyslaw.mucko@usz.edu.pl
marcin.pawlak@usz.edu.pl
Ekonomia dr Mirela Romanowska mirela.romanowska@usz.edu.pl
Informatyka i Ekonometria dr Tomasz Łukaszewski tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dr Tomasz Łukaszewski tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
Public Management dr Tomasz Łukaszewski tomasz.lukaszewski@usz.edu.pl
Zarządzanie dr hab. Augustyna Burlita, prof. US (kampus Mickiewicza)
dr Joanna Rzempala (kampus Cukrowa)
augustyna.burlita@usz.edu.pl
joanna.rzempala@usz.edu.pl
Przedsiębiorczość i Inwestycje mgr Marcin Pawlak marcin.pawlak@usz.edu.pl
Economics and IT Applications dr Piotr Szkudlarek piotr.szkudlarek@usz.edu.pl
Gospodarka Nieruchomościami
Rynek Nieruchomości
dr Sebastian Gnat sebastian.gnat@usz.edu.pl
Informatyka w Biznesie dr inż. Piotr Ogonowski piotr.ogonowski@usz.edu.pl
Gospodarka Przestrzenna dr Jacek Rudewicz jacek.rudewicz@usz.edu.pl
Bezpieczefstwo Wodne mgr Apoloniusz Kurylczyk apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl
Logistyka i Logistyka Inżynierska dr inż. Mariusz Sowa mariusz.sowa@usz.edu.pl
Turystyka i Rekreacja dr Marta Sidorkiewicz (II i lll roku dawnego WZIEU)
dr Elżbieta Sieńko-Awierianów (II i III rok dawnego WKFiPZ)
dr Zbigniew Głąbiński (I , II i III rok dawnego WNoZ)
marta.sidorkiewicz@usz.edu.pl
elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl
zbigniew.glabinski@usz.edu.pl
Ekonomiczno-Prawny dr Mirela Romanowska mirela.romanowska@usz.edu.pl