Zapraszamy do udziału w XVI edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach w Polsce w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

więcej