Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą dodatkowego terminu zaliczenia/egzaminu (z semestru zimowego 2019/20) – w celu zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z tym samym prowadzącym, który prowadził przedmiot. Termin zaliczenia/egzaminu do końca sesji podstawowej, tj. 10.07.2020r.

Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą powtarzania przedmiotu (z semestru letniego 2018/19) – przychodzą na egzamin zgodnie z harmonogramem sesji, na tym samym kierunku z rokiem niżej. Jeżeli danego egzaminu nie ma w harmonogramie sesji należy skontaktować się indywidualnie z prowadzącym.