Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia z przedmiotu:

– niezaliczonego w semestrze zimowym 2020/21 – w celu przystąpienia do egzaminu/zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z tym samym prowadzącym, który prowadził przedmiot w semestrze zimowym 2020/21.

Termin dodatkowego zaliczenia/egzaminu (jedno podejście) – do końca sesji podstawowej, tj. 11.07.2021r.

Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą powtarzania przedmiotu:

– niezaliczonego w semestrze letnim 2019/2020 przychodzą na egzamin zgodnie z harmonogramem sesji, na tym samym kierunku z rokiem niżej. Jeżeli danego egzaminu nie ma w harmonogramie sesji należy skontaktować się indywidualnie z prowadzącym.

–  niezaliczonego w semestrze zimowym 2020/2021 – w celu przystąpienia do zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z osobą prowadzącą dany przedmiot w semestrze zimowym 2020/21. 

Uwaga – studenci grupy B31 – logistyka 2 rok I stopień

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Logistyka produkcji z prof. Marzeną Frankowską odbędzie się 19 czerwca 2021r. o godzinie 8.30 – zdalnie.