Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą jednokrotnego bezpłatnego dodatkowego egzaminu/zaliczenia z przedmiotu:

– niezaliczonego  w semestrze letnim 2019/20 – w celu  przystąpienia do egzaminu/zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z tym samym prowadzącym, który prowadził przedmiot w semestrze letnim 2019/20.

– niezaliczonego w  semestrze zimowym 2019/20 – w celu przystąpienia do  zaliczenia przedmiotu kontaktują się indywidualnie z osobą aktualnie prowadzącą dany przedmiot w semestrze zimowym 2020/21.  W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, studenci przychodzą na egzamin zgodnie z harmonogramem sesji, na tym samym kierunku z rokiem niżej.

Termin dodatkowego zaliczenia/egzaminu (jedno podejście) – do końca sesji podstawowej, tj. 16.02.2021r.

Studenci, którzy otrzymali decyzję dotyczącą powtarzania przedmiotu niezaliczonego w semestrze zimowym 2019/2020 przychodzą na egzamin zgodnie z harmonogramem sesji, na tym samym kierunku z rokiem niżej. Jeżeli danego egzaminu nie ma w harmonogramie sesji należy skontaktować się indywidualnie z prowadzącym.

W związku ze zmianą lokalizacji kierunków Informujemy, że studenci powtarzający przedmiot na kierunkach z rocznikiem niżej powinni sprawdzić termin egzaminu na odpowiednich Kampusach:

  • Informatyka w Biznesie (1 rok I st.),
  • Public Management (1 rok II st.),
  • Przedsiębiorczość I Inwestycje (1 rok I st.),
  • Zarządzanie (1, 2 rok I st.),

na Kampusie Cukrowa

  • Turystyka (1 rok I st.)
  • Ekonomia (2 rok I st.)
  • Finanse i rachunkowość (2 rok I st.)

na Kampusie Mickiewicza