Zarządzenie nr 17/2021 ws. określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku

Opiekunowie roku powołani dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim:

Accessibility Toolbar