Opiekunowie roku powołani dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim: