Zalecana przeglądarka internetowa – Firefox, Chrome.

  • Kampus Mickiewicza

  • Kampus Cukrowa

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

Układ godzinowy realizacji zajęć dydaktycznych na WEFiZ

FiR e-zajęcia semestr letnim r.a. 2023/24


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w r.a. 2023/24

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2023/2024

Semestr 3

Semestr 4


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych na r.a. 2024/25 wybieranych w 2023/24

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2024/2025

Semestr 3

Semestr 4


HARMONOGRAM ZJAZDÓW
na rok akademicki 2023/2024

semestr zimowy

06-08.10.2023
(bez pierwszego roku)
13-15.10.2023
20-22.10.2023
27-29.10.2023*
17-19.11.2023*
24-26.11.2023
01-03.12.2023*
08-10.12.2023
15-17.12.2023*
12-14.01.2024*
19-21.01.2024
26-28.01.2024*

semestr letni

01-03.03.2024
08-10.03.2024*
15-17.03.2024
22-24.03.2024*
12-14.04.2024*
19-21.04.2024
26-28.04.2024*
10-12.05.2024*
07-09.06.2024*
14-16.06.2024
21-23.06.2024*

* wspólne terminy zjazdów ustalone dla wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego

Accessibility Toolbar