Plany zajęć Kampus Cukrowa / Kampus Mickiewicza

(Timetable Campus Cukrowa / Campus Mickiewicza)

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

Dla rozróżnienia kampusów w programie wyświetlającym plan zastosowano litery C i M przed numerem grupy (np. C172, M110)


Oznaczenie tygodni tydzień nieparzysty/tydzień parzysty w roku ak. 2021/2022

odd/even week classes designation

 

Tydzień nieparzysty

(Odd week)

04.03.2022

14.03.-18.03.2022

28.03.-01.04.2022

11.04.-14.04.2022

25.04.-29.04.2022

09.05.-13.05.2022

23.05.-27.05.2022

06.06-10.06.2022

20.06.-24.06.2022

 

Tydzień parzysty

(Even week)

07.03-11.03.2022

21.03.-25.03.2022

04.04.-08.04.2022

21.04.-22.04.2022

04.05.-06.05.2022

16.05.-20.05.2022
(19.05.- Dzień Rektorski)

30.05.-03.06.2022

13.06.-15.06.2022

27.06.-29.06.2022

 

29 czerwca 2022r. (środa) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe tydzień parzysty

29 June 2022 (Wednesday) Thursday classes will be held in the even week

 

Sesja egzaminacyjna (Examination period):

30.06.2022 r. – 13.07.2022 r.

Sesja poprawkowa (Re-sit examination period):

12.09.2022 r. – 25.09.2022 r.