Plany zajęć Kampus Mickiewicza / Kampus Cukrowa

(Timetable Mickiewicza Campus / Cukrowa Campus)

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

Dla rozróżnienia kampusów w programie wyświetlającym plan zastosowano litery C i M przed numerem grupy (np. C172, M110).

Układ godzinowy realizacji zajęć dydaktycznych na WEFiZ

FiR e-zajęcia semestr letni r.a. 2023/24


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w r.a. 2023/24

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2023/2024

Semestr 3

Semestr 4


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych na r.a. 2024/25 wybieranych w 2023/24

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych na r.a. 2024/25 wybieranych w 2023/24 dla kierunków w języku angielskim

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2024/2025

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 3 w języku angielskim

Semestr 4 w języku angielskim


Oznaczenie tygodni tydzień nieparzysty/tydzień parzysty w roku ak. 2023/2024

odd/even week classes designation

Tydzień nieparzysty
(Odd week)

29.02.- 01.03.2024
11.03.- 15.03.2024
25.03.- 27.03.2024
08.04.- 12.04.2024
22.04.- 26.04.2024
06.05.- 10.05.2024
20.05.- 24.05.2024
03.06.- 07.06.2024
17.06.- 21.06.2024

Tydzień parzysty
(Even week)

04.03.- 08.03.2024
18.03.- 22.03.2024
04.04.- 05.04.2024
15.04.- 19.04.2024
29.04.- 30.04.2024
(02.05.- Dzień Rektorski)
13.05.- 17.05.2024
(16,17.05.- Dzień Rektorski)
27.05.- 29.05.2024
(31.05.- Dzień Rektorski)
10.06.- 14.06.2024
24.06.- 28.06.2024
(1 24.06, 2 25.06 – dni zamienne)

24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) przeprowadzone będą zajęcia- czwartek (tydzień parzysty)
25 czerwca 2024 r. (wtorek) przeprowadzone będą zajęcia – piątek (tydzień parzysty)

24 June 2024 (Monday) Thursday classes will be held (even week)
25 June 2024 (Tuesday) Friday classes will be held (even week)

Sesja egzaminacyjna (Examination period): 29.06.2024 – 12.07.2024
Sesja poprawkowa (Re-sit examination period): 09.09.2024 – 22.09.2024

Accessibility Toolbar