Plany zajęć Kampus Mickiewicza / Kampus Cukrowa

(Timetable Mickiewicza Campus / Cukrowa Campus)

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

Dla rozróżnienia kampusów w programie wyświetlającym plan zastosowano litery C i M przed numerem grupy (np. C172, M110)

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w semestrze letnim dla 2 roku I stopnia

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2022/23


Oznaczenie tygodni tydzień nieparzysty/tydzień parzysty w roku ak. 2022/2023

odd/even week classes designation

Tydzień nieparzysty
(Odd week)

03.03.2023

13.03.- 17.03.2023

27.03.- 31.03.2023

13.04.- 14.04.2023

24.04.- 28.04.2023

08.05.- 12.05.2023

22.05.- 26.05.2023

05.06.- 07.06.2023
(09.06.- Dzień Rektorski)

19.06.- 23.06.2023

Tydzień parzysty
(Even week)

06.03.- 10.03.2023

20.03.- 24.03.2023

03.04.- 05.04.2023

17.04.- 21.04.2023

04.05.- 05.05.2023
(02.05.- Dzień Rektorski)

15.05.- 19.05.2023
(18.05.- Dzień Rektorski)

29.05.- 02.06.2023

12.06.- 16.06.2023

126.06.- 30.06.2023

1 30 czerwca 2023r. (piątek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe (tydzień nieparzysty)
1 30 June 2023 (Friday) Thursday classes will be held in the odd week

Sesja egzaminacyjna (Examination period): 01.07.2023 – 14.07.2023
Sesja poprawkowa (Re-sit examination period): 12.09.2023 – 25.09.2023

Accessibility Toolbar