Niektóre zajęcia odbywają się naprzemiennie i są oznaczone terminem  “Tydzień nieparzysty” i “Tydzień parzysty”.

Oznaczenie tygodni tydzień nieparzysty/tydzień parzysty w roku aka. 2021/2022 – zajęcia przy ul. Mickiewicza i Cukrowej

odd/even week classes designation – dates (classes at Mickiewicza and Cukrowa street)

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW.

Dla rozróżnienia kampusów w programie wyświetlającym plan zastosowano litery C i M przed numerem grupy (np. C172, M110)

Ankieta epidemiologiczna studenta Uniwersytetu Szczecińskiego


Plany zajęć dla kierunków (zajęcia odbywają się na Cukrowej 8 / Mickiewicza 64)

(Timetable for fields of study whose classes take place at Cukrowa 8 / Mickiewicza 64)