Plany zajęć Kampus Mickiewicza / Kampus Cukrowa

(Timetable Mickiewicza Campus / Cukrowa Campus)

Przynależność studenta do numeru grupy dostępna (w menu po lewej stronie w zakładce Student następnie wybieramy zakładkę Historia semestrów) na stronie: Platforma E-PRODZIEKAN

Dla rozróżnienia kampusów w programie wyświetlającym plan zastosowano litery C i M przed numerem grupy (np. C172, M110).

Układ godzinowy realizacji zajęć dydaktycznych na WEFiZ

FiR e-zajęcia semestr zimowy r.a. 2023/24


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym r.a. 2023/24

Sylabusy – wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 2023/2024

Semestr 3

Semestr 4


Oznaczenie tygodni tydzień nieparzysty/tydzień parzysty w roku ak. 2023/2024

odd/even week classes designation

Tydzień nieparzysty
(Odd week)

09.10.- 13.10.2023
23.10.- 27.10.2023
06.11.- 10.11.2023
20.11.- 24.11.2023
04.12.- 08.12.2023
18.12.- 22.12.2023
15.01.- 19.01.2024
129.01.- 230.01.2024

Tydzień parzysty
(Even week)

02.10.- 06.10.2023
16.10.- 20.10.2023
30.10.- 03.11.2023
(02.11.- Dzień Rektorski)
13.11.- 17.11.2023
27.11.- 01.12.2023
11.12.- 15.12.2023
08.01.- 12.01.2024
22.01.- 26.01.2024

1 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) przeprowadzone będą zajęcia – środa (tydzień parzysty)
2 30 stycznia 2024 r. (wtorek) przeprowadzone będą zajęcia – czwartek (tydzień parzysty)
1 29 January 2024 (Monday) Wednesday classes will be held (even week)
2 30 January 2024 (Tuesday) Thursday classes will be held (even week)

Sesja egzaminacyjna (Examination period): 31.01.2024 – 13.02.2024
Sesja poprawkowa (Re-sit examination period): 21.02.2024 – 27.02.2024

Accessibility Toolbar