Dziekan

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

pokój nr 117

telefon: 91 444 2120

e-mail: dziekan.efz@usz.edu.pl

Łatuszyńska Małgorzata

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Wdrażania Strategii Rozwoju

dr hab. Jacek Buko, prof. US

pokój nr 310

e-mail: prodziekan.efz.jk@usz.edu.pl

Buko Jacek

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Cukrowa

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

pokój nr 017

telefon: 91 444 3330

e-mail: prodziekan.cukrowa@usz.edu.pl

Wiśniewska Joanna

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Mickiewicza

dr Tomasz Norek

pokój nr 119

telefon: 91 444 1924

e-mail: prodziekan.mickiewicza@usz.edu.pl

Norek Tomasz

Accessibility Toolbar