Dziekan

dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US

pokój nr 117

telefon: 91 444 2120

e-mail: dziekan.efz@usz.edu.pl

Łatuszyńska

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Mickiewicza

dr Tomasz Norek

pokój nr 119

telefon: 91 444 1924

e-mail: prodziekan.mickiewicza@usz.edu.pl

NorekT

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Cukrowa

dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

pokój nr 017

telefon: 91 444 3330

e-mail: prodziekan.cukrowa@usz.edu.pl

Wisniewska Joanna