Dziekan

prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński

pokój nr 117

telefon: 91 444 2120

e-mail: dziekan.efz@usz.edu.pl

Tarczyński

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Mickiewicza

dr hab. prof. US Małgorzata Łatuszyńska

pokój nr 119

telefon: 91 444 1924

e-mail: malgorzata.latuszynska@usz.edu.pl

Łatuszyńska

Prodziekan ds. Studenckich – Kampus Cukrowa

dr Tomasz Norek

pokój nr 017

telefon: 91 444 3466

e-mail: tomasz.norek@usz.edu.pl

NorekT