eudame

PROGRAM EDUKACJI EKONOMICZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WEFiZ jest partnerem ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Liderem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej. Program realizowany jest w kilku miastach Polsce: Warszawie, Katowicach, Białymstoku, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i w Gdańsku.

Zapisy odbywają się dwa razy w roku – we wrześniu i w lutym.

Szczegóły znajdą Państwo na stronach projektów, realizowanych w ramach tego programu:

 • Ekonomiczny Uniwersytet DziecięcyEUD – dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych – www.uniwersytet-dzieciecy.pl
 • Akademia Młodego EkonomistyAME – dla  uczniów klasy 7 szkoły podstawowej oraz gimnazjów – www.gimversity.pl
 • Równolegle odbywają się zajęcia dla rodziców bądź opiekunów obu grup.

PRAKTYKI STUDECKIE – zapraszamy do zespołu!

Zakres aktywności:

 • wsparcie merytoryczne warsztatów dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekonomicznej;
 • opieka nad grupami dzieci w wieku szkolnym zgodnie z kalendarzem projektowym;
 • koordynacja prac organizacyjnych podczas wydarzeń edukacyjnych.

Dla chętnych:

 • monitoring i sprawozdawczość projektowa;
 • promocja edukacji ekonomicznej w środowisku regionalnym;
 • pozyskiwanie środków na realizację projektów.

Co zyskujesz?

 • odbywasz praktykę
 • bierzesz udział w ogólnopolskim programie wolontariackim

KONTAKT

Koordynator lokalny EUD i AME

dr Małgorzata Skweres-Kuchta

Stowarzyszenie Akademickie CUKROWA 8

e-mail: malgorzata.skweres@wzieu.pl

kom. 609 564 264

Accessibility Toolbar