Decyzją SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2023 r. (UCHWAŁA NR 111/2023) rok 2024 został ustanowiony w Uniwersytecie Szczecińskim „Rokiem prof. Jerzego Wolszczana”.

Prof. Jerzy Wolszczan bardzo zasłużył się dla  rozwoju wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. W gmachu, w którym dzisiaj prowadzi działalność dydaktyczną i naukową Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ulicy Mickiewicza 66, do 1985 roku mieścił się Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (WIET) Politechniki Szczecińskiej, którego WEFiZ jest prawnym sukcesorem. Na WIET do 1984 roku pracował prof. dr hab. Jerzy Wolszczan. Był m.in. prodziekanem i dziekanem tego Wydziału w latach 1956 – 1973. W okresie dynamicznego rozwoju Wydziału podjął trudy związane z rozbudową bazy rzeczowej i był przez 10 lat (1966-1976) seniorem budowy budynku przy ul. Mickiewicza 64.

Pod kierunkiem Profesora Jerzego Wolszczana WIET PS ukończyło studia wielu absolwentów ekonomiki i organizacji transportu, którzy podejmowali pracę w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych w całej Polsce. Profesor był także promotorem wielu  rozpraw doktorskich obronionych w czerwcu 1969 roku, w tym  naszych zasłużonych, emerytowanych profesorów: prof. dr. hab. inż. Wojciecha Bąkowskiego oraz prof. zw. dr. hab. inż. Huberta Bronka.

Inicjatywa ustanowienia roku 2024 rokiem prof. Jerzego Wolszczana wynika z licznych rocznic, związanych z Jego życiorysem, przypadających w roku 2024. Są to między innymi: 105 rocznica urodzin Profesora, 60 rocznica uzyskania przez Niego  stopnia doktora habilitowanego, 40 lat od Jego śmierci.  Dla uhonorowania pamięci prof. Jerzego Wolszczana zaplanowane jest  zorganizowanie wystawy poświęconej Jemu, która będzie dostępna od lutego 2024 do końca roku 2024 w budynkach Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania (początkowo w kampusie Mickiewicza, następnie w kampusie Cukrowa).

Ważnym wydarzeniem w roku 2024 będzie też uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, w dniu 24 kwietnia, w Sali 126 budynku przy ul. Mickiewicza 64. Planuje się  również  włączanie do innych wydarzeń wspomnień o prof. Wolszczanie.


Prof. Jerzy Wolszczanprof. dr hab. Jerzy Wolszczan 

(20 lutego 1919 – 10 grudnia 1984)

Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, współtwórca szczecińskiej szkoły ekonomiki i organizacji transportu

Szkołę podstawową ukończył w słynnym Liceum Krzemienieckim, a maturę uzyskał w Gimnazjum Męskim im. Sułkowskich w Rydzynie (1937)

Absolwent Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Artylerii Konnej we Włodzimierzu

Uczestniczył w II wojnie światowej jako żołnierz Dywizjonu Artylerii Konnej.

Aktywny żołnierz Armii Krajowej – brał czynny udział w licznych akcjach dywersyjnych

Był jednym z pierwszych absolwentów szczecińskiej filii Akademii Handlowej w Poznaniu (1949)

Pełnił wiele funkcji na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej: prodziekana i dziekana w latach 1956-1973, kierownika Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Transportowych i kierownika Zakładu Transportu Samochodowego (1965 – 1984)

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał 13 maja1961 r. w WSE w Poznaniu, stopień doktora habilitowanego 28 kwietnia 1964 r. w SGGW w Warszawie, tytuł profesora nadzwyczajnego nadała Mu Rada Państwa w 5 lipca1971 r.

Autor wielu fundamentalnych publikacji, w których w umiejętny sposób potrafił wykorzystać teoretyczne badania naukowe do działalności transportowej.  Prekursor zastosowania metod matematycznych w badaniach analitycznych transportu

Za dokonania wojenne, za zasługi  w dziele kształcenia i wychowania młodzieży akademickiej, za dorobek naukowy i akademicki został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego, Złotym Gryfem Pomorskim.

Accessibility Toolbar