Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny uprzejmie informuje, że w tegorocznej 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu zyskały niżej wymienione prace nadesłane przez Uniwersytet Szczeciński.

W związku z tym, na wniosek Kapituły, przyznane zostały przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyróżnienia:

  • Pani Małgorzacie Strzemeckiej wyróżnienie za pracę licencjacką pt.: „Wycena i prezentacja inwestycji na przykładzie spółek giełdowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Waldemara Gosa
  • Panu Michałowi Budzińskiemu wyróżnienie za pracę licencjacką pt.:”Ewolucja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz

Serdeczne gratulacje promotorom oraz autorom wyróżnionych prac.