28 czerwca br. Uniwersytet Szczeciński zawarł kolejną umowę o współpracy ze szczecińską szkołą, tym razem z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi.

W wydarzeniu ze strony Uczelni udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr ha. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US, Dziekan Wydziału Ekonomii finansów i Zarządzania US, dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Pełnomocnik Rektora – Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US i  dr Dominika Kordela z Instytutu Ekonomii i Finansów US, a ze strony gości: Pan Artur Włoch – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Pani Katarzyna Bednarek – nauczyciel przedmiot: biznes i zarządzanie.

Głównym celem rozpoczętej współpracy jest nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy naszą Uczelnią a Liceum.

Szczegółowe informacje »