W dniu 10 maja 2022 roku w Pomorskim Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni odbyła się Konferencja Top Young 100 „Powerful Connection academia-science-business”, inaugurująca V edycję rocznego Programu rozwojowego dla najlepszych studentów z obszaru łańcucha dostaw, koordynowanego przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

Miło poinformować, że wśród stu najlepszych studentów w Polsce, zakwalifikowanych do Programu jest studentka II roku kierunku logistyka, Pani Julia Czapiewska, pod opieką naukową dra inż. Mariusza Sowy. Podczas Konferencji nie zabrakło innowacyjnych tematów, jak m.in.: digitalizacja a rynek pracy, transformacja kompetencji kapitału ludzkiego, jak działa najlepszy w Europie ekosystem naukowo –biznesowy, zawody przyszłości czy najlepsze praktyki nauka-biznes. W wydarzeniu uczestniczyli  przedstawiciele Cambridge Enterprise (Cambridge University) – #1 w Europie ekosystem naukowo-biznesowy, którzy zaprezentowali model wspierania działalności badawczej przez przedsiębiorstwa.  Istniała także możliwość uczestniczenia w sesjach networkingowych z reprezentacją Cambridge. Gośćmi wydarzenia byli najzdolniejsi studenci z obszaru łańcucha dostaw w Polsce, władze uczelni wyższych, a także kadra zarządzająca czołowymi przedsiębiorstwami między innymi: CEO Central & Eastern DHL SC, oraz Global Head of Operations Avon International.

Udział w konferencji był niepowtarzalną okazją stworzenia przestrzeni do konstruktywnego dialogu na rzecz efektywnych modeli współpracy nauki i biznesu. Pani Julii Czapiewskiej serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach Programu Top Young 100.

Konferencja Top Young 100

Konferencja Top Young 100

Konferencja Top Young 100