Grupa 11 studentów turystki i rekreacji (II i III roku studiów pierwszego stopnia) bierze udział w międzynarodowym mini-projekcie prowadzonym wspólnie z Universitat de Girona – Facultat de Turisme (Hiszpania).

Wspólne warsztaty dotyczące promocji dziedzictwa kulturowego Pomorza prowadzone są online (w ramach programu COIL – Collaborative Online International Learning) pod tytułem “Digital actions to promote Pomeranian heritage: nature, architecture, culture, art and landscape”

Ze strony UdG odpowiedzialnym za te warsztaty jest dr Jordi Serra Simón, a ze strony Uniwersytetu Szczecińskiego i naszego Instytutu – dr Tomasz Duda

Grupa studentów turystyki naszego Instytutu wraz ze studentami public relations Uniwersytetu w Gironie pracuje w grupach nad stworzeniem strategii promocji dziedzictwa regionalnego dla turystów z krajów śródziemnomorskich przy użyciu współczesnych metod badawczych i narzędzi interpretacyjnych.

Studenci III roku mają zatem praktyczne wykorzystanie wiedzy, którą zdobywają na zajęciach z “Interpretacji dziedzictwa kulturowego w turystyce” prowadzonych przez dr Tomasza Dudę.