Praca inżynierska Pani Renaty Goli pt. Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych napisana pod kierunkiem Pana dr. hab. Jacka Cypryjańskiego, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów została nagrodzona 1 miejscem w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej i zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

Ogromne gratulacje dla autorki pracy oraz promotora!