W dniu 26 lutego br. odnowiono porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku studiów Ekonomiczno-Prawnym pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentowanym przez Dziekan Wydziału – Panią dr hab. Ewelinę Cała-Wacinkiewicz, prof. US a Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, reprezentowanym przez Dziekan – dr hab. Małgorzatę Łatuszyńską, prof. US.

Pomysłodawcą utworzenia w 2012 roku kierunku ekonomiczno-prawnego był prof. dr hab. Dariusz Zarzecki. Idea studiów łączących kwestie ekonomiczne i prawne uzyskała pełne poparcie ówczesnych Dziekanów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – prof. dra hab. Waldemara Tarczyńskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji dra hab. Zbigniewa Kuniewicza, prof. US., którzy dnia 15 lutego 2013 roku podpisali porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku studiów Ekonomiczno-Prawnych (studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia). Ustalono, że partnerzy porozumienia opracują wspólnie program studiów, tak by każdy wydział realizował do 50% godzin dydaktycznych.

W dniu 26 września 2016 roku Dziekani obu wydziałów podpisali kolejne porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia na kierunku studiów Ekonomiczno-Prawnym. Nowa umowa została zawarta w związku z uruchomieniem studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Ustalono, że wydziałem wiodącym dla studiów pierwszego stopnia będzie Wydział Prawa i Administracji, a drugiego stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego a Uniwersytetem Szczecińskim podpisana została Umowa o współpracy potwierdzająca, że program kształcenia w specjalności Doradztwo Podatkowe na kierunku Ekonomiczno-Prawnym (studia stacjonarne II stopnia) obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Umowę zawarto na czas określony i obowiązuje ona do dnia 30 czerwca 2022 r.

W 2019 roku kierunek Ekonomiczno-prawny przypisany został do Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Powstał wspólny 7-osobowy kierunkowy zespół, w którym pięciu członków reprezentuje Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, a dwóch – Wydział Prawa i Administracji. Aktualnie Przewodniczącym zespołu kierunkowego jest dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, a zastępcą Przewodniczącego – prof. dr hab. Dariusz Zarzecki. Funkcję sekretarza pełni zaś dr Ewa Kowalewska (pełny skład zespołu jest tutaj).

Dotychczas kierunek Ekonomiczno-prawny ukończyło 193 absolwentów studiów I stopnia oraz 65 absolwentów studiów II stopnia.

 

Zdjęcie
Zdjęcie