W artykule tym opisane są Panie Profesor US z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej: Anna Drab-Kurowska i Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, które z sukcesem zakończyły w 100% bardzo trudny projekt Młody e-lider. Artykuł pojawił się z okazji obchodzonego w lutym Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce.

Całość artykułu można przeczytać na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/pomyslowe-skrupulatne-z-pasja-kobiety-nauki-za-sterami-projektow