W marcu 2021 roku ukazał się podręcznik z matematyki w języku angielskim Mathematics for Students of Economics, Finance, and Management (Wydawnictwo: Difin). Autorami tego podręcznika są pracownicy Katedry Ekonometrii i Statystyki Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego: dr Barbara Batóg, dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US, dr hab. Iwona Foryś, prof. US, dr hab. Małgorzata Guzowska oraz mgr Krzysztof Heberlein.

Spis treści

Mathematics okładka