Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza III edycję konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).

Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2022 roku.

Regulamin konkursu

 

Laureaci Konkursu
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1 Adrianna Klaudia Mateja dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie Zastosowanie eyetrackingu w zarządzaniu treścią na stronie internetowej
2 Dominik Hubert Szewczuk dr hab. Iwona Markowicz, prof. US ekonomia i finanse informatyka i ekonometria Proces refundacji leku w Polsce z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego
3 Patrycja Anna Rubach dr hab. Paweł Czapliński, prof. US  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja Aktywność turystyczno-rekreacyjna hiszpańskiej młodzieży akademickiej przebywającej w Szczecinie w ramach programu Erasmus
prace licencjackie
1 Emilia Agnieszka Curyło dr hab. Christian Lis, prof. US ekonomia i finanse economics and IT applications Impact of the Covid-19 Pandemic on the Tourism Industry in Poland
2 Alicja Joanna Dwojak dr Anna Czaplińska  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna gospodarka przestrzenna Lasy miejskie wybranych miast północnej Polski
3 Julia Ordon dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie Proces oceny pracowników organizacji na przykładzie systemu oceny sędziów piłkarskich przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej w Szczecinie
Prace wyróżnione
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1 Paulina Orzechowska dr hab. Joanna Wiśniewska, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie Problem wypalenia zawodowego pracowników na przykładzie wybranych jednostek straży pożarnej województwa zachodniopomorskiego
2 Patrycja Zofia Bełtowska dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie Inwestowanie społecznie odpowiedzialne i jego zastosowanie do budowy przewagi konkurencyjnej organizacji
prace licencjackie
1 Malwina Wasilik dr Agnieszka Sawińska  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna turystyka i rekreacja Wpływa pandemii Covid-19 na aktywność rekreacyjną mieszkańców Szczecina
prace inżynierskie
1 Szymon Sawiński dr inż. Tomasz Wiśniewski nauki o zarządzaniu i jakości logistyka Optymalizacja zarządzania zapasami na przykładzie przedsiębiorstwa inżynieryjno-przemysłowego “Wordol” Wałcz Sp. z o.o.