Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2020 roku.

Regulamin konkursu

 

Laureaci Konkursu
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1 Patrycja Bełtowska dr hab. Agnieszka Majewska, prof. US ekonomia i finanse finanse i rachunkowość „Inwestycje na rynku win inwestycyjnych i ich zastosowanie do budowy portfeli inwestycyjnych”
2 Renata Gola dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US ekonomia i finanse ekonomia „Czy prezes ma znaczenie ? Wpływ informacji o śmierci członka zarządu na wycenę rynkową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”
3. Klaudyna Jeżyna dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie „Rola determinant społecznych w procesie wdrażania narzędzi Lean Management”
prace licencjackie
4 Michał Horodeczny prof. dr hab. Wanda Skoczylas ekonomia i finanse finanse i rachunkowość „Wykorzystanie rachunku marży pokrycia w sterowaniu zyskiem na przykładzie Modułobud S.A.”
5 Julita Skworcow dr Elżbieta Mydłowska  geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  turystyka i rekreacja „Zapotrzebowanie na turystykę medyczną In vitro wśród Polaków”
Prace wyróżnione
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1. Mateusz Bańkowski prof. dr hab. Dariusz Zarzecki ekonomia i finanse ekonomia „Predykcja bankructwa przedsiębiorstw w wybranych sektorach”
prace licencjackie
2. Natalia Soroka dr hab. Barbara Kryk, prof. US ekonomia i finanse ekonomia „Wpływ rozpoznawalności marki na pozycję konkurencyjną Spółki LPP S.A na rynku odzieżowym w Polsce”

 

Wszystkie edycje »