CoCreAid Kit 4.0

Po prawie 2 latach wspólnej pracy z uczelniami i organizacjami pozarządowymi z Niemiec, Włoch, Turcji oraz Danii, pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem stworzyli interaktywny zestaw narzędzi CoCreAid Kit 4,0, mający na celu wsparcie realizacji twórczych inicjatyw w formacie on-line w konsorcjach, w których uczestniczą pracownicy akademiccy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wsparciu środków z programu Erasmus+.

Na stronie projektu (https://cocreaid.eu) zebrano doświadczenia z różnorodnych projektów współpracy zrealizowanych w uczestniczących krajach europejskich, informacje nt. barier i sił motorycznych takiej współpracy, a także spis narzędzi przydatnych na poszczególnych etapach realizacji projektów wraz z opisem możliwości i sposobów ich wykorzystania.

Przedstawicieli uczelni, organizacji pozarządowych, organizacji non-profit, fundacji oraz stowarzyszeń zachęcamy do odwiedzenia strony, przetestowania opisanych narzędzi oraz wyrażenia swojej opinii w badaniu ankietowym (https://forms.gle/sgrq4r4FtphuaGRm8). Państwa opinia będzie niezmiernie ważna w procesie walidacji, pomoże ocenić skuteczność zestawu CoCreAid 4.0, a także zidentyfikować jego mocne strony i obszary do poprawy.