Pani mgr Aneta van Tuijl seminarzystka Pani dr Sandry Misiak-Kwit z Instytutu Zarządzania uzyskała nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina na najlepszą pracę naukową. Tytuł pracy: Transport and Renewable Energy in Smart Cities.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin została przyznana decyzją Kapituły Nagród z dnia 27 września 2021 r. i uzyskała akceptację Prezydenta Miasta Szczecin. Zgodnie z oceną Kapituły praca Pani mgr Anety van Tuijl może przyczynić się do promowania innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.