Certyfikat

W dniach 28-29 października 2021 r. w Warszawie odbył się III Ogólnopolski Konwent pt.: “Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, zorganizowany przez Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP.

Od pierwszej edycji konwentu w 2019 r. współorganizatorem wydarzenia z sektora nauki jest rokrocznie Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem z Instytutu Zarządzania US, kierowana przez dr hab. Joannę Wiśniewską prof. US.

Głównym celem działań fundacji jest wsparcie procesu intensyfikacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązanie problemu społecznego, jakim jest nadmierna ilość i śmiertelność wypadków drogowych w Polsce. Aby rozwiązać ten problem, od 2018 roku fundacja realizuje ogólnopolski program „Bądź bezpieczny na drodze”, którego misją jest integracja wszystkich środowisk zawodowych i społecznych wokół tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydarzeniem podsumowującym  efekty całorocznej pracy jest właśnie konwent.

Jest to przede wszystkim forum wymiany informacji i doświadczeń dla szerokiego grona przedstawicieli urzędów administracji publicznej, jednostek i służb, placówek naukowych, organizacji eksperckich, przedstawicieli świata biznesu i kultury, a także poprzez otwarty nabór zgłoszeń on-line, każdego zainteresowanego tematem obywatela.

 Zakres tematyczny konferencji został podzielony na bloki poświęcone m. in. edukacji (zarówno kierowców, jak i najmłodszych), innowacjom (mającym poprawić bezpieczeństwo na drodze), infrastrukturze (nacisk położono na tę rowerową oraz przejazdy kolejowe), ekonomii (wypadki drogowe mają  wymierne ekonomicznie skutki) czy zdrowiu (konsekwencje wypadków).

W dwóch panelach naukowych: Ekonomia i Innowacje wzięli udział jako prelegenci pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem: dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna prof. US i prof. dr hab. Piotr Niedzielski.

Wynikiem dyskusji naukowych jest m. in. próba stworzenia regulacji prawnych i instytucjonalnych do wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych, legislacyjnych i organizacyjnych wspierających bezpieczeństwo drogowe; usprawnienia współpracy instytucjonalnej i międzysektorowej w kwestii zapobiegania wypadkom  drogowym.

 Pierwszy dzień Konwentu zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia przyznawane przez Fundację: „Patron Bezpiecznych Dróg”, „Najbezpieczniejsze Województwo, Powiat i Miasto” oraz „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w biznesie” i „Złoty Artysta – Dobry Duch Kultury”.

Certyfikat – Patron bezpiecznych dróg 2021