Spotkanie było niezwykłą okazją do podzielenia się z potencjalnymi przyszłymi studentami wiedzą, zakresem zainteresowań badawczych a przede wszystkim ofertą dydaktyczną Wydziału.

Przedstawiciele US dr inż. Justyna Myszak, dr Jakub Dowejko oraz dr Artur Pomianowski zaprezentowali możliwości jakie Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania daje swoim studentom. Licznie zebrani uczniowie podczas wykładów łączących zarówno elementy tego co usłyszą na studiach jak i przedstawiających kierunki, pracownie, laboratoria czy też możliwości korzystania z takich programów jak Erasmus, byli zachęcani do wyboru Uniwersytetu Szczecińskiego, jako instytucji zapewniającej zarówno wysoki poziom naukowo-dydaktyczny ale także przyjazną atmosferę. Dodatkowo zespół odpowiedzialny za rekrutacje aktywnie przekonywał uczniów do wyboru WEFiZ oraz zapewnił materiały informacyjne z ofertą Uniwersytetu Szczecińskiego.

Oprócz przedstawicieli US, w Konferencji uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Kołobrzeskiego, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podziękowania od Organizatorów

Prelekcja Kołobrzeg

Prelekcja Kołobrzeg

Prelekcja Kołobrzeg

Prelekcja Kołobrzeg

Prelekcja Kołobrzeg

Prelekcja Kołobrzeg