W dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 15.30 w auli im. L. Babińskiego odbyło się spotkanie inicjujące powstanie Rady Pracodawców przy Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania. W spotkaniu wzięło udział 31 przedstawicieli firm i instytucji, kolegium dziekańskie WEFiZ, dyrektorzy instytutów, przedstawiciele zespołów kierunkowych.

Spotkanie otworzyła profesor Małgorzata Łatuszyńska, Dziekan WEFiZ. Przedstawiła historię Wydziału i kierunki studiów, potrzebę dbałości o jakość kształcenia i znajomości potrzeb rynku pracy, podziękowała też przedstawicielom firm i instytucji za chęć wsparcia naszych działań w kierunku doskonalenia oferty dydaktycznej.

Zadania Rady Pracodawców przedstawił profesor Jacek Buko, Prodziekan WEFiZ. Szczególne znaczenie mają opinie członków Rady dotyczące propozycji zmian w programach kształcenia w zakresie przedmiotów, zagadnień, praktyki, tematów prac dyplomowych, nowych specjalności oraz spotkań tematycznych ze studentami.

Główną częścią wydarzenia była ceremonia wręczenia certyfikatów członkom Rady Pracodawców, prowadzona przez Dziekana profesor Małgorzatę Łatuszyńską oraz Prodziekanów profesor Joannę Wiśniewską (Kampus Cukrowa) i doktora Tomasza Norka (Kampus Mickiewicza). Certyfikat poświadcza powołanie na członka Rady Pracodawców dla konkretnego kierunku studiów na kadencję 2021-2024.

Po części oficjalnej odbyły się dyskusje w podgrupach kierunkowych – członkowie RP i zespołów kierunkowych. Rozmowy dotyczyły ogólnego zakresu współpracy.

Spotkanie prowadziła profesor Iwona Markowicz, Pełnomocnik Rektora – Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na WEFiZ.

Liczymy na owocną współpracę z Radą Pracodawców. Szczególne znaczenie dla Wydziału ma funkcja opiniotwórcza w procesie doskonalenia programów kształcenia poszczególnych kierunków studiów i dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy.

Wszystkim członkom Rady Pracodawców dziękujemy za włączenie się do wspólnoty akademickiej Wydziału.

Rada  Rada