Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 09.03.2022 podpisano umowę o współpracy między Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Przedmiotem umowy jest współpraca dydaktyczno-naukowa obejmująca kierunek technik logistyk, mająca na celu kształtowanie umiejętności i uzdolnień kierunkowych uczniów oraz rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań. Ma też umożliwić wymianę doświadczeń w zakresie nauki, edukacji i wychowania młodzieży.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo zakres współpracy oraz plan działania na najbliższe miesiące, a podpisy na umowie złożyli: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz mgr Maciej Puzik – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

W spotkaniu udział wzięły również osoby uprawnione do bieżących ustaleń niezbędnych do należytego wykonywania umowy.

Ze strony Uczelni są to:

  • dr hab. Iwona Markowicz, prof. US (Pełnomocnik Rektora – Koordynator ds. Praktyk
    i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US);
  • pracownicy Katedry Logistyki: mgr inż. Konrad Bachanek i mgr Ewa Puzio,

natomiast ze strony Szkoły:

  • mgr inż. Dorota Hołubowska – wicedyrektor ds. dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie;
  • mgr Agnieszka Gralak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.

Nawiązana współpraca w zakresie realizacji kierunku technik logistyk pozwoli na wykorzystywanie potencjału nauki oraz wspieranie transferu wiedzy i technologii pomiędzy stronami porozumienia.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy