Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 06.04.2022 podpisano umowę o współpracy między Wydziałem Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, a firmą Proffman Broker Sp. z o.o.

Współpraca między stronami umożliwi wsparcie procesu dydaktycznego poprzez realizację praktyk zawodowych, staży studentów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i innych form współpracy.

Na rynku ubezpieczeń firma funkcjonuje już od 1993 roku, w ramach obecnej struktury od roku 1995. Od lat z powodzeniem prowadzą kompleksową obsługę ubezpieczeniową wielu Klientów sektora komercyjnego, publicznego, jak i indywidualnego. Firma  jako broker ubezpieczeniowy jest również zarejestrowana na rynku niemieckim, austriackim, brytyjskim, francuskim i skandynawskim, co w konsekwencji skutkuje ułatwionym dostępem do międzynarodowego rynku ubezpieczeniowego.

Firma prowadzi również działalność w zakresie świadczenia usług szkoleniowych m.in. z zakresu języków obcych, negocjacji biznesowych, technik pokonywania obiekcji i obrony ceny, Profesjonalnej obsługi klienta i wielu innych.

Ponadto w 2004 powstała fundacja Instytut Gryphius (Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury), która koncentruje swoją działalność na kreowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości i innowacji. Instytut Gryphius zajmuje się działalnością charytatywną oraz pozyskiwaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także struktur międzynarodowych. Współpracuje m.in. z: Rotary Club Szczecin, NASA, University of Maine at Presque Isle, Northern Maine Museum of Science.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo zakres współpracy oraz plan działania na najbliższe miesiące, a podpisy na umowie złożyli: dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz Prezes Zarządu spółki Pani Małgorzata Glück.  

W spotkaniu dział wzięli również Michael Glück – Prezydent Rotary Club Szczecin International i Prezydent Fundacji Instytut Gryphius Instytut oraz dr hab. Iwona Markowicz, prof. US – Pełnomocnik Rektora – Koordynator ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.

Podpisanie umowy o współpracy - dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US – Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz Prezes Zarządu spółki Pani Małgorzata Glück

podpisanie umowy - uczestnicy spotkania