Uprzejmie informujemy, iż w tegorocznej 54 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości szczególne uznanie Kapituły Konkursu uzyskały niżej wymienione prace nadesłane przez Uniwersytet Szczeciński.

W związku z tym, na wniosek Kapituły, przyznane zostały przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nagrody i wyróżnienia:

– Gabrieli Wojan nagrodę I stopnia za pracę licencjacką pt.: „Ocena jakości raportowania informacji dotyczących ochrony środowiska na przykładzie spółek przemysłu chemicznego w Polsce”.
Promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas

– Magdalenie Biedzińskiej wyróżnienie za pracę licencjacką pt.: „Wpływ manipulacji zakresem publikowanych informacji finansowych na ocenę kontynuacji działania przedsiębiorstw”.
Promotor: prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz Pani Promotor.