W dniu 14.12.2022 r. w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską “Teraz Polska Turystyka”.

Jury Kapituły Konkursowej uznało za najlepszą pracę naszej doktorantki Aleksandry Werner pt. Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla Miasta Szczecin na wybranych przykładach. Promotorem nagrodzonej pracy była prof. dr hab. Grażyna Rosa.

Organizatorem konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

Laureaci:

  • I miejsce – Aleksandra Werner za pracę “Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach” (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
  • II miejsce – Natalia Czupryńska za pracę “Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny” (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko
  • III miejsce – Kamila Gromadzka za pracę “Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic” (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Serdeczne gratulacje dla Pani mgr Aleksandry Werner i Pani prof. Grażyny Rosy!

Więcej na stronie:

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/znamy-laureatow-konkursu-na-najlepsza-prace-magisterska-teraz-polska-turystyka#r

Jest to druga nagroda Pani Aleksandry Werner.  

W roku 2021 za pracę magisterską „Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach” otrzymała nagrodę prezydenta Miasta Szczecina.

Aleksandra Werner

Aleksandra Werner

Aleksandra Werner