Pani mgr Ewelina Konarska-Michalczyk​ – Doktorantka​ Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Pan Kamil Baczyński student 3 roku kierunku: zarządzanie laureatami konkursu TOP10 Zarządzania, organizowanego przez Instytut Zarządzania podczas Dnia Organizacji 2021, który odbył się w dn. 26 listopada 2021 r.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z nauk o zarządzaniu i jakości oraz zwiększenie zainteresowania i świadomości studentów US oraz innych szczecińskich uczelni wyzwaniami i trendami we współczesnym zarządzaniu organizacjami. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie prac, które ukazują oryginalne i samodzielnie przygotowane rozważania na temat – Zmierzch hierarchii w organizacji – nieuchronna przyszłość czy utopijne marzenie.

Złożone na Konkurs prace zostały ocenione przez członków Kapituły DNIA ORGANIZACJI (inicjatywy konferencyjnej Instytutu Zarządzania US oraz TNOiK Oddział Szczecin).

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.