Dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę Dziekana Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską i magisterską).

Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2023 roku.

Regulamin konkursu