Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie umowy zawartej między Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów a Uniwersytetem Szczecińskim kierunek Ekonomiczno-Prawny (II stopień) na specjalności Doradztwo Podatkowe uzyskał bezterminowe prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego studentów specjalności, na warunkach przewidzianych w Ustawie o doradztwie podatkowym.