Z przyjemnością informujemy, iż absolwenci kierunku Ekonomiczno-Prawnego (II stopień) na specjalności Doradztwo Podatkowe uzyskali bezterminowe prawo do zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego na podstawie umowy zawartej między Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów a Uniwersytetem Szczecińskim.