Prace do konkursu zgłasza promotor w Sekretariacie Dziekana (pokój 117) do 30 września 2021 roku.

Regulamin konkursu

 

Laureaci Konkursu
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1 Natalia Jankowska dr hab. Adam Pawlicz nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie Wykorzystanie czynnika instagrammobility w marketingu usług hotelarskich
2 Aleksandra Werner prof. dr hab. Grażyna Rosa geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  turystyka i rekreacja Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach 
prace licencjackie
3 Filip Miernik dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US ekonomia i finanse informatyka i ekonometria Automatyzacja procesu tworzenia animacji na przykładzie narzędzia wspomagającego przesuwanie warstw w programie Adobe After Effects
4 Aleksandra Kołosowska dr inż. Jacek Rudewicz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  gospodarka przestrzenna Tereny zieleni ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miasta Szczecina
prace inżynierskie
5 Renata Gola dr hab. Jacek Cypryjański, prof. US nauki o zarządzaniu i jakości zarządzanie i inżynieria produkcji Zastosowanie narzędzi business intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych
Prace wyróżnione
lp. imię i nazwisko studenta imię i nazwisko promotora dyscyplina naukowa kierunek studiów Temat pracy
prace magisterskie
1 Aneta van Tuijl dr Sandra Misiak-Kwit nauki o zarządzaniu i jakości public management Transport and Renewable Energy in Smart Cities
2 Kamila Szyszłow dr hab. Jacek Batóg, prof. US ekonomia i finanse informatyka i ekonometria Statystyczna analiza wypadków drogowych w Polsce w latach 2008-2019
3 Agata Pawlik prof. dr hab. Grażyna Rosa geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna  turystyka i rekreacja Zastosowanie gospodarki opartej na wiedzy w turystyce 

 

Wszystkie edycje »