W dniu 19 maja na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania odbył się Dzień Włoski. Wydarzenie zostało zainicjowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, a w szczególności przez prof. US dra hab. Zbigniewa Głąbińskiego oraz dra Tomasza Dudę, którzy realizują projekt związany z turystyką winiarską i kulturową.  

Wyśmienici goście z Włoch: prof. dr hab. Angelo Rella, dr Francesco Trono, jak i inni znamienici goście, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy US spowodowali, że wydarzenie w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, przyciągnął pełną salę studentów i innych zainteresowanych osób.   

Dzień Włoski potwierdza, iż rozwój turystyki kulturowej i winiarskiej na Pomorzu Zachodnim ma miejsce tu i teraz, ale także rokuje bardzo dobrze na przyszłość.

Relacja filmowa z wydarzenia: