Data Analytics Meeting

I Konferencję Kół Naukowych Metod Ilościowych „Data Analytics Meeting”, której Organizatorem jest Katedra Statystyki i Ekonometrii oraz Studenckie Koło Naukowe Data Science Club, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju studentów poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego dyskusji nad ich pracami badawczymi, pobudzanie krytycznego myślenia oraz praktykowanie umiejętności publicznego występowania. Ponadto autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji wyników swoich badań w renomowanych czasopismach naukowych.

Konferencji towarzyszą warsztaty w R i Python (liczba miejsc ograniczona – wymagana rejestracja).

Obszary tematyczne:

  • Wielowymiarowa analiza danych i analityka przestrzenna
  • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
  • Ekonometria i inżynieria finansowa
  • Sieci neuronowe i Machine Learning
  • Big data

Rejestracja udziału zostaje zamknięta 30.04.2023 o godz. 15:00 lub po osiągnięciu limitu miejsc (60 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji wiąże się z opłatą 150 zł. Więcej informacji na stronie konferencji https://zie.pg.edu.pl/wydarzenia-wzie/data-analytics-meeting.