Studencie Pierwszego Roku,

miniony rok szkolny realizowany był w warunkach pracy zdalnej, co w wielu przypadkach skutkowało obniżeniem poziomu nauczania, również w szkołach średnich.

Podejmując próbę uzupełnienia wynikających stąd niedoborów kształcenia Uniwersytet Szczeciński proponuje Studentom pierwszego roku fakultatywne uczestnictwo w trwających 30 godz. zajęciach wyrównawczych z matematyki, technologii informacyjnych. Ze względu na czas trwania i wymiar godzinowy tego uzupełniającego kształcenia, zadeklarować można uczestnictwo w zajęciach tylko z jednego ze wskazanych przedmiotów.  Od chętnych oczekujemy rzetelnego uczestniczenia w wybranych zajęciach.

Deklaracje można zgłaszać drogą e-mailową we właściwym dziekanacie (studenci studiujący w kampusie Cukrowa – dos.cukrowa@usz.edu.pl, studenci studiujący w kampusie Mickiewiczados.mickiewicza@usz.edu.pldo dnia 2 grudnia b.r., koniecznie wskazując rodzaj przedmiotu zajęć.