Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

Profesor Katarzynie Włodarczyk oraz Rodzinie

z powodu śmierci Ojca prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020

składają

Kolegium Dziekańskie i społeczność akademicka

Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytetu Szczecińskiego