Pani Profesor Agnieszce Majewskiej oraz Panu Profesorowi Sebastianowi Majewskiemu

składamy wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy i Teściowej.

Kolegium Dziekańskie i społeczność akademicka

Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Uniwersytetu Szczecińskiego