WYNIKI zapisów na rok akademicki 2021/2022 przeprowadzonych w systemie eProdziekan w dniach 04-10.05.2021

– specjalności

Kierunek:

Ekonomia 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– ekonomia menedżerska

Ekonomiczno-Prawny 1 rok I st.

– sektor prywatny

Finanse i Rachunkowość 1 rok I st.

studia stacjonarne

– doradztwo finansowe i bankowość

– rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Finanse i Rachunkowość 1 rok I st.

Studia niestacjonarne

 

– rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

Informatyka i Ekonometria 1 rok I st.

studia stacjonarne

– analityk danych – data science

Informatyka i Ekonometria 1 rok I st.

studia niestacjonarne

– analityk biznesowy IT

 

Informatyka w Biznesie 1 rok

– programowanie aplikacji biznesowych

Logistyka 1 rok I st.

studia stacjonarne

– transport międzynarodowy

– logistyka w biznesie

Logistyka 1 rok I st.

studia niestacjonarne

– logistyka w biznesie

 

Logistyka inżynierska 1 rok I st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– inżynieria transportu lądowego

Logistyka 1 rok II st.

studia stacjonarne/ niestacjonarne

– menedżer łańcuchów dostaw

 

Przedsiębiorczość i Inwestycje 1 rok

– inwestycje w przedsiębiorstwie

Turystyka i Rekreacja 1 rok I st.

studia stacjonarne

– organizator turystyki i podróży

 

Turystyka i Rekreacja 1 rok I st.

studia niestacjonarne

– menedżer turystyki

 

 

– blok przedmiotów (moduły)

Kierunek:

 

Economics and IT Applications 1 rok

Wybór 2 z 3 modułów od 4 semestru

– Inżynieria informatyczna biznesu (IT engineering in business) [moduł]

– Metody analiz rynkowych (Market research methods) [moduł]

Wybór 2 z 3 modułów od 5 semestru

– Technologie internetowe w biznesie (IT in business) [moduł]

– Rynek nieruchomości (Real estate markets) [moduł]

 

 

Bezpieczeństwo Wodne 1 rok

wybór 1 przedmiotu z każdego modułu

 

 

Moduł: Rejs motorowodny [moduł]

– rejs szklakiem międzynarodowym

Moduł: Rejs żeglarski [moduł]

– rejs morski

Moduł: Spływ

– spływ pontonowy

 

 

Gospodarka Nieruchomościami 1 rok

 

Wybór 2 z 3 modułów na 3 i 4 semestr

– Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [moduł]

– Wycena nieruchomości

Wybór 1 z 2 modułów na 4 i 5 semestr

– Zarządzanie nieruchomościami [moduł]

 

Gospodarka Przestrzenna 1 rok

wybór 1 przedmiotu z każdego modułu

Struktura użytkowania przestrzeni [moduł] 1 z 5 – od sem. 4

→ struktura użytkowania przestrzeni zurbanizowanej

Zagospodarowanie przestrzeni [moduł] 1 z 5 – od sem. 4

→ zagospodarowanie terenów zurbanizowanych

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

wybór 1 przedmiotu z modułu

 

Przyrodnicze zjawiska ekstremalne a gospodarka przestrzenna [moduł] 1 z 3 – od semestru 5

→ ekstremalne zjawiska meteorologiczne

 

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

wybór 4 przedmiotów z modułu

 

Przedmioty kierunkowe do wyboru [moduł] 4 z 11 – od semestru 6

→ globalizacja i metropolizacja

→ gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

→ odnawialne źródła energii

→ uwarunkowania klimatyczne i meteorologiczne w planowaniu przestrzennym

 

 

Public Management 1 rok

 

Moduł do wyboru 2 z 3 na semestr 3

– Health and Education (Zdrowie i edukacja) [moduł]

– Social and non-pofit (Organizacje społeczne i non-profit) [moduł]

Moduł do wyboru 2 z 3 na semestr 4

– Environment and development (Środowisko i rozwój) [moduł]

– Regional and Cohesion (Polityka regionalna i spójności) [moduł]

Rynek Nieruchomości 1 rok

 

Moduł 1 z 2 od 3 semestru

– Wycena nieruchomości w przypadkach szczególnych [moduł]

Moduł 1 z 2 od 4 semestru

– Gospodarka nieruchomości Skarbu Państwa [moduł] ([US]-RN-O-II-20/21Z)

 

Zarządzanie 1 rok

studia stacjonarne/ niestacjonarne

 

moduły 3 z 4 od 4 semestru

– Blok: Marketing [moduł]

– Blok: Tworzenie i rozwój kapitału ludzkiego w organizacji [moduł]

– Blok: Zarządzanie biznesem [moduł]

 

– przedmiot do wyboru (fakultet)

Kierunek:

 • Finanse i Rachunkowość 2 rok I stopnia studia stacjonarne/ niestacjonarne

Wybór 1 z 2

– etyka w biznesie

 • Logistyka i Logistyka inżynierska 2 rok I st. studia stacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

5 semestr 1 przedmiot z 6

Nazwa przedmiotu

Język

Transport and tourism management

angielski

Events planning

angielski

6 semestr 1 przedmiot z 6

Nazwa przedmiotu

Język

Project manager toolbox

angielski

Marketing planning

angielski

 

 • Logistyka 2 rok I st. studia niestacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

5 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Creativity in business

angielski

 

6 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Use of Social Media in Business

angielski

 

 • Logistyka 1 rok II st. studia stacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

3 semestr 1 przedmiot z 4

Nazwa przedmiotu

Język

Contemporary business models

angielski

Nachhaltige Logistik

niemiecki

 

4 semestr 1 przedmiot z 4

Nazwa przedmiotu

Język

Contemporary Strategy Analysis

angielski

Creating value proposition

angielski

 

 • Logistyka 1 rok II st. studia niestacjonarne przedmiot do wyboru w języku angielskim lub niemieckim

3 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Smart City Management

angielski

 

4 semestr 1 przedmiot z 2

Nazwa przedmiotu

Język

Optimization of production processes

angielski

 

 • Rynek Nieruchomości 1 rok

Wybór 1 z 2

 • retoryka

 

 • Zarządzanie 1 rok II st. studia stacjonarne

wybór 1 z 4

 • Consumer Behaviour
 • Creativity
 • Zarządzanie 1 rok II st. studia niestacjonarne

wybór 1 z 4

 • Consumer Behaviour

 

III stopień 3 rok dyscyplina Ekonomia i Nauki o Zarządzaniu kampus Mickiewicza

wybór 1 z 2 przedmiotów

 • kompetencje interpersonalne w pracy z jednostką i grupą – prowadzenie negocjacji, sztuka autoprezentacji

 

– Seminarium dyplomowe dla kierunków:

Gospodarka Przestrzenna 2 rok

   dr Anna Czaplińska

Logistyka inżynierska 2 rok I st. studia stacjonarne

   dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US,

   dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US,

   dr inż. Mariusz Sowa