Odbyły się wybory do Wydziałowego Samorządu Doktoranckiego Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US na kadencję 2019 – 2021.

Podczas Wyborów do Wydziałowego Samorządu Doktoranckiego WEFiZ na kadencję 2019 – 2021 zostali wybrani:

Martyna Kostrzewskaprzewodnicząca Samorządu Doktorantów WEFiZ (2019-2021)

Piotr Niemcewiczsekretarz Samorządu Doktorantów WEFiZ (2019-2021).