Koło Naukowe Logistyki LogUS, działające przy Katedrze Logistyki Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizowało w dniu 24.06.2021 r. webinarium naukowe pt. „Jakość kształcenia na kierunkach Logistyka, Logistyka inżynierska podczas pandemii Covid-19”.

Wydarzenie odbyło się przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams. Spotkanie podzielone zostało na pięć części, w ramach których Studenci przedstawili analizę SWOT dotyczącą nauki zdalnej wraz z porównaniem nauki w formie bezpośredniej oraz online. W dalszej kolejności odbyły się panele dyskusyjne, w których zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy wyrazili swoje opinie, wymienili poglądy na temat dalszego rozwoju kształcenia  na kierunkach Logistyka, Logistyka inżynierska.

Zdjęcie

Zdjęcie