W dniach 24-26 maja 2023 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy i wyzwania geografii komunikacji” zorganizowana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod auspicjami Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Szczecin i JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. W konferencji wzięło udział 55 naukowców (13 ośrodków naukowych w kraju oraz z 2 uczelni zagranicznych) oraz przedstawiciele 9 przedsiębiorstw, 4 instytucji publicznych i 2 organizacji pozarządowych.

Odbyła się ciekawa wymiana myśli naukowych podczas wielogodzinnych obrad i prezentacji naukowych, ale także niezwykle ciekawe były: spotkanie w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz w porcie morskim Szczecin.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział!